Friesland Foods spant kort geding aan tegen DDB

2 juni 2008

Friesland Foods spant maandag 2 juni 2008 een kort geding aan tegen de Dutch Dairymen Board. Het geding dient voor de Rechtbank in Haarlem. Friesland Foods beoogt met de rechtzaak de blokkade van de productielocatie in Nijkerk te beëindigen.

Gevolgen blokkades fabrieken door DDB

Sinds de start van de DDB-acties, dinsdag 27 mei 2008, hebben circa 350 van de 9.400 leden-melkveehouders van Friesland Foods aangegeven uit protest de melk een of meerdere malen niet te leveren. Daarnaast ondervindt Friesland Foods hinder van acties omdat de productielocatie van Friesland Foods Fresh in Nijkerk op dinsdag 27 mei geblokkeerd is geweest van circa 11.00 tot 14.30 uur. Vanaf vrijdag 30 mei circa 10.30 uur tot op heden is de productielocatie opnieuw afgesloten door actievoerende DDB-leden. Hierdoor kunnen er geen dagverse zuivelproducten meer geleverd worden aan supermarkten. Zaterdag 31 mei zijn daar blokkades van de productielocaties in Leeuwarden, Workum, Gerkesklooster, Marum, Dronrijp en Varsseveld bijgekomen. Omdat dit tot een verstoring van het melktransport leidde hebben zaterdag circa 100 melkveehouders tegen hun wil in de melk moeten laten weglopen. Vanaf zaterdagavond 17.00 uur tot circa 24.00 uur kon helemaal geen melk meer bij de leden-melkveehouders worden opgehaald. In de loop van de nacht van zaterdag op zondag zijn de blokkades van deze productielocaties weer opgeheven en kon het melkvervoer weer op gang komen.

De afgelopen jaren hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden tussen delegaties van het bestuur en de concerndirectie van Friesland Foods en vertegenwoordigers van de DDB. Daarin heeft Friesland Foods herhaaldelijk aangegeven de zorgen van de DDB te delen over de inkomensontwikkeling van de melkveehouderij. Echter de eis voor het betalen van een kostendekkende melkprijs wijst Friesland Foods af omdat de opbrengstprijzen bepaald worden door vraag en aanbod van de zuivelproducten in de wereld.

De voorzitter van het bestuur van Zuivelcoöperatie Friesland Foods, Sybren Attema, heeft afgelopen zaterdag zowel mondeling als schriftelijk een beroep gedaan op het bestuur van de DDB de blokkades te beëindigen. De acties berokkenen zowel Friesland Foods, de leden-melkveehouders als afnemers schade.

Friesland Foods verwerkt momenteel per dag zo’n 14 – 15 miljoen kilo melk van de leden-melkveehouders. Als gevolg van de blokkades van de zeven productielocaties moest Friesland Foods zaterdag bijna de helft hiervan, circa 7 miljoen kilo melk naar de resterende vijf open locaties waar melk verwerkt kan worden, vervoeren. Ook is er nog zoveel als mogelijk melk naar andere zuivelondernemingen vervoerd. Met de beschikbare productie- en buffercapaciteit kon Friesland Foods tot circa 17.00 uur de melk bij de leden ophalen. Vanaf dat moment was de beschikbare (buffer)capaciteit volledig benut. Na het opheffen van blokkades van Leeuwarden, Workum, Gerkesklooster, Marum, Dronrijp en Varsseveld kon Friesland Foods weer de melk bij de leden ophalen en verwerken.