Friesland Foods past aandelenstructuur aan

7 mei 2008

De algemene vergadering van Zuivelcoöperatie Friesland Foods heeft ingestemd met het voorstel van het bestuur en de concerndirectie de aandelenstructuur aan te passen. Het uit te keren dividend zal in de toekomst in zijn geheel naar aandelen A gaan en dus aan alle leden uitgekeerd worden over de waarde van de geleverde melk. De melkprijssystematiek wordt aangepast door het invoeren van een structurele opslag van 0,50 euro per 100 kilo op de huidige marktconforme melkprijs.

De algemene vergadering stemde unaniem voor de aanpassing van de aandelenstructuur en de melkprijssystematiek. De aanpassingen worden met terugwerkende kracht per 1 januari 2008 doorgevoerd. Om de veranderingen mogelijk te maken moest de algemene vergadering instemmen met een aanpassing van de statuten van Koninklijke Friesland Foods N.V.

In de afgelopen weken zijn in ruim 60 regiovergaderingen en in een certificaathoudersvergadering de voorstellen voor het intrekken van de aandelen B en certificaten B en de aanpassing van de melkprijssystematiek met de leden-melkveehouders en certificaathouders besproken. In de regiovergaderingen bleek al dat verreweg de meeste leden de voorstellen ondersteunden. Er was een duidelijke voorkeur dat het uit te keren dividend volledig op basis van de geleverde melk wordt uitgekeerd (het koppelen van het resultaat van de onderneming aan de melk). En dat voor de financiering van het balansvermogen van de onderneming een niet-resultaat afhankelijke marktconforme vergoeding wordt verstrekt.

Alle aandelen B en de daarmee corresponderende certificaten van aandelen B worden ingetrokken. Bezitters van de certificaten van aandelen B kunnen deze voor 106 euro per certificaat omwisselen in nieuw uit te geven ledenobligaties en/of contanten. De totale uitbetaling in contanten is gemaximeerd op 50% van de totale waarde van alle certificaten B.

De ledenobligatie is een achtergestelde eeuwigdurende (perpetuele) obligatie met een marktconforme rente die gebaseerd is op 6 maands Euribor (thans circa 4,7%) verhoogd met een opslag (voor de eerste drie jaar) van 2,5% (dus in totaal in dit voorbeeld: circa 7,2%). Deze ledenobligatie wordt verhandelbaar op een interne markt.

De melkprijssystematiek wordt aangepast door het invoeren van een structurele opslag van 0,50 euro per 100 kilo op de huidige marktconforme melkprijs. Ook deze aanpassing zal met terugwerkende kracht per 1 januari 2008 ingaan. Het huidige systeem met de indexondernemingen wordt in 2008 gecontinueerd.