Friesland Foods ontwikkelt met consortium nieuwe eiwitten voor versterken immuunsysteem

2 juli 2008


Samenwerking voor ontwikkeling functionele ingrediënten

Friesland Foods, Lactive en Animal Sciences Group van Wageningen UR onderzoeken samen nieuwe eiwitten die een rol spelen bij het versterken van het immuunsysteem.

De expertise van Friesland Foods Domo op het gebied van melk- en wei-eiwitten en van Lactive dat een technologie heeft ontwikkeld om melkeiwitten een specifiek gezondheidseffect te geven en te zuiveren, wordt gebundeld met de kennis van Animal Sciences Group van Wageningen UR. Het doel van deze samenwerking is om een nieuwe range weerstandsverhogende levensmiddeleningrediënten te ontwikkelen die toegepast kunnen worden in voedingsmiddelen en kindervoeding.

Deze samenwerking is onder andere tot stand gekomen via een subsidie van Pieken in de Delta. Het centrale uitgangspunt binnen Pieken in de Delta is het stimuleren van gebiedsspecifieke economische ontwikkelingen, door kansen te benutten en knelpunten weg te nemen, in opdracht van het Ministerie van Economische zaken. Het gebiedsgerichte programma in Oost Nederland, waar deze subsidie deel van uitmaakt, is gericht op versterking van de kennis-concentraties Food, Nutrition, Health en Technologie.

Roelof Joosten, managing director van Friesland Foods Domo: “De rol van voedingsmiddelen is aan het veranderen. Steeds vaker zullen ingrediënten van voedingsmiddelen een gezondheidsbevorderende werking hebben. Friesland Foods Domo speelt met haar bestaande producten en nieuwe innovaties actief in op de grootste trend van dit moment, namelijk het belang van het in stand houden of verkrijgen van een goede weerstand. We volgen intensief de wetenschappelijke ontwikkelingen en samen met onze klanten kijken wij naar de mogelijkheden voor toepassingen in hun producten. De samenwerking tussen deze drie partijen past uitstekend in onze strategie; het ontwikkelen, verkopen van innovatieve functionele ingrediënten.”

Willem Fokkema, CEO van Lactive is verheugd dat de kennis van de start-up Lactive zo snel al zal worden toegepast in concrete producttoepassingen. “Friesland Foods Domo behoort tot de grootste zuivelingrediëntenbedrijven ter wereld. Het is geweldig dat we met hen kunnen samenwerken aan voedingsproducten die een bijdrage kunnen leveren aan betere bescherming van jonge kinderen in de eerste levensfase. De Animal Sciences Group zal de effectiviteit van onze ingrediënten wetenschappelijk en onafhankelijk toetsen. Dit zie ik als een belangrijke stap in het ontwikkelings- en commercialisatietraject.”

Ruud Duijghuisen, Business Development Manager van onderzoeksinstituut Animal Sciences Group van Wageningen UR: “Gezonde voeding is één van de belangrijkste issues in de hedendaagse markt. Als kennisinstelling dragen we hier graag aan bij met kennis over de beïnvloeding van samenstelling van grondstoffen als melk of het inzetten van modellen waarmee we gezondheidsclaims van voedingsmiddelen kunnen onderbouwen. Zoals in dit project het geval is, vullen we dit bij voorkeur in met industriële partners zodat kennis ook concreet bijdraagt aan het tot stand komen van nieuwe voedingsmiddelen.”

Friesland Foods Domo ontwikkelt, produceert en verkoopt hoogwaardige ingrediënten op basis van wei en melk. Deze ingrediënten worden geleverd aan (kinder)voedings- en farmaceutische bedrijven over de gehele wereld. Friesland Foods Domo heeft productielocaties in Bedum, Borculo, Dronrijp en Workum in Nederland en verkoopkantoren in Zwolle, Maleisië, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten en een wereldwijd netwerk van vertegenwoordigers en distributeurs. Friesland Foods Domo is een werkmaatschappij van Royal Friesland Foods.

Lactive is in 2005 opgericht met als doel om technologie te ontwikkelen om de gezondheidseigenschappen van de kleine eiwitfracties in melk tot waarde te brengen. De ontwikkelde technieken worden in licentie gegeven aan bedrijven die op grote schaal kunnen produceren en vermarkten. Naast de ontwikkeling van eigen technologie verricht Lactive ook contract research in opdracht van bedrijven en instellingen.

Het onderzoeksinstituut Animal Sciences Group, onderdeel van Wageningen UR (ASG) richt zich op het ontwikkelen en toepassen van kennis in oplossingen ten behoeve van een duurzame en renderende veehouderij keten. In de voedingsmiddelenmarkt richt ze zich op het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van veilige, duurzaam geproduceerde en gezonde producten.