Friesland Foods lost perpetuele obligatie niet af in 2008

14 april 2008

Koninklijke Friesland Foods N.V. maakt in 2008 geen gebruik van de mogelijkheid tot aflossing van de in 2003 uitgegeven Perpetuele Cumulatieve Achtergestelde Obligatie 7,125 procent voor een bedrag van in totaal nominaal 125 miljoen euro.

Friesland Foods zou, op grond van de voorwaarden, dit jaar voor het eerst deze cumulatieve obligatielening kunnen aflossen.

Friesland Foods maakt dit bekend omdat als gevolg van mededelingen van 10 april jl. betreffende aanpassingen in de financieringsstructuur en de concept fusieovereenkomst met Campina er onduidelijkheden over een eventuele aflossing van dit financieringsinstrument zouden kunnen ontstaan.