Friesland Foods haalt geen melk meer op bij melkveehouders

31 mei 2008


Gevolgen blokkades fabrieken door DDB

Friesland Foods kan vanaf zaterdag 31 mei circa 17.00 uur geen melk meer ophalen bij de leden-melkveehouders van Friesland Foods.

Door de blokkades van de Dutch Dairymen Board (DDB) van de productielocaties in Nijkerk, Leeuwarden, Workum, Gerkesklooster, Marum, Dronrijp en Varsseveld kan er in deze productielocaties geen meer melk meer worden verwerkt. De overige productielocaties produceren volop maar de buffercapaciteit is inmiddels volledig benut.

Berichten over de actuele situatie en het melkvervoer zullen op de website van Friesland Foods www.frieslandfoods.com worden gepubliceerd.

Sinds vrijdag 30 mei wordt door melkveehouders met tractoren de productielocatie van Friesland Foods in Nijkerk geblokkeerd. Zaterdag 31 mei zijn daar de productielocaties in Leeuwarden, Workum, Gerkesklooster, Marum, Dronrijp en Varsseveld bijgekomen.