Friesland Foods gaat groen gas gebruiken

29 december 2008

Friesland Foods en Groot Zevert Vergisting uit Beltrum hebben een contract getekend voor de levering van groen gas aan de productielocatie van Friesland Foods Domo in Borculo. Friesland Foods gaat het gas gebruiken voor het maken van stoom en voor het indampen en drogen van weiderivaten.

Groen gas is de benaming voor methaan houdend gas dat gevormd wordt tijdens het vergistingsproces van biologische restproducten als mest, gras en andere organische stoffen. Het verschil met aardgas is dat groen gas gemaakt is uit planten die hiervoor CO2 uit de lucht hebben opgenomen. Groen gas is daarmee CO2-neutraal.

De levering van het groene gas past binnen het duurzaamheidsbeleid van Friesland Foods en van de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) om te komen tot een energieneutrale zuivelketen.

Gasleiding
Om daadwerkelijk over te gaan op groen gas, moet er een gasleiding worden aangelegd van de vergistingsinstallatie in Beltrum naar de Borculose vestiging van Friesland Foods Domo. Het is de bedoeling dat de leiding begin 2010 in gebruik kan worden genomen. Het is het eerste contract in Nederland waarbij biogas gewonnen uit mestvergisting via een eigen leiding direct naar een gebruiker wordt getransporteerd.

Hoog rendement
Het biogas wordt onder andere uit mest van leden-melkveehouders van Friesland Foods gewonnen. Normaal wordt dit gas met behulp van gasmotoren omgezet in elektriciteit. Dit gebeurt met een laag rendement. Door het biogas nu rechtstreeks op ketels van Friesland Foods Domo te verbranden wordt er een zeer hoog rendement gehaald.

Toekomst
“Groen gasproductie uit mest en andere agrarische restproducten heeft de toekomst”, aldus William Wold, milieu manager van Friesland Foods. “We zijn samen met onze leden-melkveehouders rondom andere vestigingen zoals Workum en Bedum bezig met soortgelijke concepten en hopen ook voor deze locaties om op niet al te lange termijn tot leveringscontracten te komen.”

Groot Zevert Vergisting heeft dezelfde doelstelling en wil dit project graag realiseren in Gelderland. “Regionale vergisting en afname van groen gas leidt tot duurzame kringlopen”, aldus Jan Groot Zevert. “Wanneer het digistaat, dat na vergisting overblijft, in de toekomst ook nog eens toegepast kan worden als kunstmestvervanger is de keten rond. Veehouders kunnen het digistaat dan als kunstmest terug ontvangen.”