Frans Keurentjes nieuwe voorzitter coöperatiebestuur en raad van commissarissen FrieslandCampina

14 juni 2016

Frans Keurentjes is door het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. gekozen als nieuwe voorzitter van het bestuur. Keurentjes volgt per 20 december 2016 Piet Boer op, de huidige voorzitter van het coöperatiebestuur en de raad van commissarissen, die statutair aftredend en niet herbenoembaar is. Keurentjes is per gelijke datum benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. Keurentjes is sinds december 2006 lid van het bestuur en de raad van commissarissen van FrieslandCampina (en rechtsvoorgangers). Hij heeft een melkveehouderijbedrijf in Hornhuizen (Groningen).

Erwin Wunnekink is per 20 december 2016 gekozen als vicevoorzitter van het bestuur en vicevoorzitter van de raad van commissarissen. Wunnekink is sinds december 2009 lid van het bestuur en de raad van commissarissen. Hij heeft een melkveehouderijbedrijf in Haarlo (Gelderland). Wunnekink volgt Jan Keijsers op die sinds 16 december 2014 vicevoorzitter van het bestuur en vicevoorzitter van de raad van commissarissen is. Jan Keijsers blijft lid van het bestuur van de coöperatie tot in december 2017, wanneer hij statutair aftredend en niet herbenoembaar is.

De benoemingen zijn 14 juni 2016 bekend gemaakt tijdens de ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.

Benoeming twee nieuwe bestuursleden

De ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. heeft in haar vergadering van 14 juni 2016 Hans Hettinga en Gjalt Mulder benoemd tot lid van het bestuur. De benoemingen gaan in op 20 december 2016. Beiden worden per gelijke datum tevens lid van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Frans Keurentjes

Hans Hettinga heeft in maatschap met zijn broer een melkveebedrijf in It Heidenskip (Friesland). Daarnaast is hij fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân. Hettinga is van 1998 tot 2011 lid van de ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina (en rechtsvoorgangers) geweest, waarvan de laatste zes jaren als voorzitter van district Zuidwest-Friesland.

Gjalt Mulder heeft een melkveebedrijf in Lippenhuizen (Friesland). Hij is sinds 2007 lid van de ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina (en rechtsvoorgangers) en vanaf 2009 voorzitter van district Centraal-Friesland. Daarnaast is hij ledenraadslid van AB Fryslân/Noord-Holland.

De twee nieuwe bestuursleden volgen Piet Boer en Simon Ruiter op die statutair aftredend en niet herbenoembaar zijn. Piet Boer is sinds 14 december 2011 voorzitter van het bestuur en de raad van commissarissen, waarvan hij vanaf 1999 deel uitmaakt. Simon Ruiter is sinds 2006 lid van het bestuur en de raad van commissarissen.