Europese Commissie maakt besluit over fusie op 23 december bekend

3 november 2008

De Europese Commissie neemt drie weken extra de tijd om te beslissen over de voorgenomen fusie tussen Friesland Foods en Campina. De twee ondernemingen zijn van mening dat het in beider belang is dat de Commissie deze extra tijd gebruikt om de economische en consumentenvoordelen van de voorgenomen fusie volledig te doorgronden. Een Fase 2-onderzoek gaat vaak gepaard met een verlenging van de deadline voor het bekendmaken van de eindbeslissing.

Als gevolg van bovengenoemd besluit is de deadline verschoven van 2 december naar 23 december. In juli startte de Europese Commissie een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van de voorgenomen fusie voor de markten waarop de ondernemingen actief zijn. Gesprekken tussen Friesland Foods, Campina en de Europese Commissie verlopen in een constructieve sfeer. Beide ondernemingen hebben er vertrouwen in dat de Europese Commissie in haar eindoordeel niet alleen de economische en consumentenvoordelen van de fusie zal meewegen, maar ook de handhaving van de dynamiek en concurrentiekracht van de betrokken zuivelmarkten. Om deze reden werken de leden van het Competition Team van Friesland Foods en Campina nauw samen met de verantwoordelijke EU-functionarissen, teneinde de noodzakelijke markt- en bedrijfsinformatie te verschaffen ter onderbouwing van de fusie.

Friesland Foods en Campina hebben al in hun eerste aankondiging van de fusie in 2007 aangegeven dat een besluit van de Europese Commissie pas in het vierde kwartaal van 2008 verwacht kon worden. De extra periode van drie weken valt dus binnen de oorspronkelijke planning.

Friesland Foods en Campina zijn van mening dat zij door een fusie beter kunnen anticiperen en slagvaardiger kunnen reageren op de steeds sneller veranderende omstandigheden in de zuivelmarkten door factoren zoals:

  •     verdergaande liberalisering / deregulering (EU/WTO);
  •     een sterk fluctuerende wereldmarkt voor zuivelproducten;
  •     de toenemende concurrentie, zowel regionaal als wereldwijd;
  •     de wereldwijd toenemende consumptie van zuivelproducten.

Door de fusie zullen Friesland Foods en Campina nog beter in staat te zijn om met zuivelproducten en -ingrediënten te voldoen aan de veranderende smaken en behoeften van consumenten en professionele afnemers, waar ook ter wereld. Met de fusie willen Friesland Foods en Campina:

  •     sterker groeien in merken en concepten;
  •     schaalvoordelen realiseren in productie, productontwikkeling en marketing en een grotere
  •     flexibiliteit in melkverwerking;
  •     markt- en merkposities in opkomende markten verder versterken;
  •     activiteiten rond zuivelingrediënten wereldwijd verder ontwikkelen.