Europa neemt maatregelen op de zuivelmarkt

16 januari 2009

De Europese Commissie heeft medio januari een reeks van maatregelen aangekondigd ter ondersteuning van de zuivelmarkt. Zo zijn er weer uitvoerrestituties ingesteld voor boter, kaas en melkpoeder (vol en mager). En in maart starten interventieaankopen van boter en mager melkpoeder.

“De ineenstorting van de melkprijzen in de laatste maanden was voor velen een totale verrassing”, zegt commissaris Fischer Boel. “De Europese Unie mag niet langer wachten om producenten te hulp te schieten. Ik ben er vast van overtuigd dat met deze maatregelen de zuivelmarkt zich kan stabiliseren.”  Na de prijsstijgingen voor melk en zuivel in 2007 en begin 2008 is de situatie op de zuivel helemaal omgeslagen. Als gevolg van de grotere aanvoer op de wereldmarkt én de dalende vraag op de Europese markt zijn de prijzen voor zuivelproducten sterk gedaald, soms zelfs tot beneden de interventieprijs. Het einde van de prijsdalingen is volgens Fischer Boel nog niet in het zicht.

De interventiemaatregelen voor boter en mager melkpoeder zijn van toepassing van 1 maart tot eind augustus. De Europese Commissie koopt de eerste 30.000 ton boter en 109.000 ton mager melkpoeder aangekocht tegen interventieprijs. De verwachting is dat het boterquotum snel zal zijn gebruikt en dat verdere steunmaatregelen nodig zijn.

Volgens Fischer Boel is ook de tijd aangebroken om de uitvoerrestituties nieuw leven in te blazen. Dankzij de aanhoudend hoge prijzen op de wereldmarkt, waren die restituties opgeschort. Nu de wereldmarktprijzen sterk zijn gedaald, is de concurrentiepositie van Europese exporteurs op markten buiten Europa sterk aangetast. Daar komt nog bij dat de financiële crisis de problemen voor de exporteurs erger hebben gemaakt.
De commissie denkt met deze maatregelen aan melkveehouders en zuivelindustrie duidelijk te maken dat zij bereid is alle middelen aan te wenden om de markt én de inkomens van de melkveehouders te ondersteunen.