Eerste PlanetProof-melk nu verkrijgbaar

Zuivelsector zet groots in op verduurzaming

17 december 2018

De eerste melkpakken met het ‘On the way to PlanetProof’-keurmerk staan nu in het koelschap van de winkels. Daarmee kunnen consumenten duurzamere melk kiezen die voldoet aan hoge eisen op het gebied van dierenwelzijn, natuur en klimaat. Dit keurmerk van Stichting Milieukeur zet de standaard voor een bredere duurzaamheidsaanpak voor de land- en tuinbouw. FrieslandCampina is de eerste zuivelonderneming die hieraan voldoet. Consumenten kunnen nu voor een paar cent meer kiezen voor een duurzamer zuivelproduct. Deze meerprijs komt ten goede aan de betrokken melkveehouders.

Op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wensten PlanetProof-gecertificeerde melkveehouders alle medewerkers vanmorgen alvast een PlanetProof 2019 en deelden ze de On the way to PlanetProof-Campina zuivel uit.

V.l.n.r. Melkveehouders Niels Wassenaar en Ard van Veen, Directeur Generaal Agro Marjolijn Sonnema

Transformatie zuivelindustrie haalbaar

Marjolijn Sonnema, Directeur Generaal Agro van het ministerie van LNV: “Ons ministerie werkt hard aan verduurzaming van de landbouwsector. Minister Carola Schouten  heeft onlangs haar Kringloopvisie gepresenteerd. Dat zoveel melkveehouders zo snel acteren op ‘PlanetProof’, en op deze wijze invulling geven aan de Kringloopvisie, vinden wij heel bijzonder. Zij werken hier ontzettend hard voor en verdienen daarvoor een hogere vergoeding.”

Gijs Dröge, Directeur Stichting Milieukeur: “Het is een bijzonder knappe prestatie van de melkveehouders van FrieslandCampina dat ze samen met het bedrijf konden voldoen aan alle eisen van het keurmerk en Nederland vandaag de kans bieden om meer milieu-impact te maken. ‘On the way to PlanetProof’ gaat om meerdere duurzaamheidsthema’s tegelijk. Dat maakt het zo uitdagend, omdat verbeteringen op één onderdeel soms tot minder hoge scores op andere onderdelen leiden. Goed scoren op alle thema’s vergt veel vakmanschap.”

Hein Schumacher, CEO Koninklijke FrieslandCampina N.V.: “Als FrieslandCampina willen we voorloper zijn in duurzame zuivel. Samen met onze leden-melkveehouders werken we daarom al jaren aan een duurzamere melkveehouderij. Dankzij het ‘On the way to Planet Proof’-keurmerk laten we zien hoe we ook hierin de volgende stap zetten en blijven zetten. Door zuivel met het ‘On the way to Planet Proof’-keurmerk te kopen, beloont de consument rechtstreeks melkveehouders die zich inzetten voor dier, natuur en milieu. Ook is het een aanmoediging voor andere melkveehouders om hun boerderij nog duurzamer te maken. Dat is niet alleen goed voor de sector, maar goed voor ons allemaal.”

Wat is On the way to PlanetProof?De volgende stap in duurzame zuivel 2
In een ‘PlanetProof’-melkveehouderij werken boeren en zuivelondernemingen samen aan het verbeteren van natuur, klimaat en dierenwelzijn. Voor klimaat betekent dat bijvoorbeeld het gebruik van duurzame energie en minder CO2-uitstoot, voor natuur minder bestrijdingsmiddelen en meer ruimte voor bloemen en insecten en voor de koe bijvoorbeeld massageborstels, eigen ligbedden en weidegang. De hoge eisen waaraan melkveehouders moeten voldoen worden regelmatig heroverwogen en waar nodig aangescherpt.

Lees meer over de certificering via Stichting Milieukeur

Lees meer over FrieslandCampina en On the way to PlanetProof via planetproof.frieslandcampina.com.