Eerste ‘dakhuur’-zonnepanelen op Fries melkveebedrijf

29 september 2017

Op vrijdag 29 september 2017 werd op het melkveebedrijf Elshof in Oldetrijne (Friesland) het eerste dak met zonnepanelen opgeleverd in het kader van het Solar-programma van FrieslandCampina. Dit gebeurde in aanwezigheid van Roelof Joosten, ceo van Koninklijke FrieslandCampina N.V., Sytse Bouwer van GroenLeven en tientallen gasten.

Roelof Joosten zei zeer blij te zijn met de subsidie waarmee in totaal 416.000 zonnepanelen worden geplaatst op 310 melkveebedrijven, goed voor 115 GWh groene stroom per jaar. Dat staat gelijk aan groene stroom voor 33.000 huishoudens of 20% van het totale stroomverbruik van FrieslandCampina in Nederland.

Roelof Joosten: “FrieslandCampina heeft de ambitie om het elektriciteitsverbruik volledig te dekken met de productie van groene stroom op het erf van onze leden-melkveehouders. Daarmee dragen we bij aan de in de zuivelsector afgesproken reductiedoelstelling in 2020. Nu al is de agrosector goed voor de helft van de nationale groene energieproductie. De schaalgrootte van de plaatsing van zonnepanelen via de ‘dakhuuroplossing’ kan bijdragen aan het bereiken van deze doelstelling. Daarmee kan de agro-sector een nog belangrijkere rol spelen in de energietransitie.”

Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft onlangs een subsidie van 200 miljoen euro toegekend voor zonnepanelen op de daken van FrieslandCampina-melkveebedrijven. Dit op basis van de door GroenLeven ontwikkelde ‘dakhuuroplossing’, waarbij de melkveehouder per paneel een vergoeding ontvangt.

Vlnr: melkveehouder Elshof, ceo FrieslandCampina Roelof Joosten, Sytse Bouwer van GroenLeven

Klimaatneutrale groei

FrieslandCampina werkt aan meerdere initiatieven voor een efficiënte duurzame zuivelketen om klimaatneutrale groei te realiseren. Door de aankoop van groencertificaten, stimuleert FrieslandCampina de leden-melkveehouders om duurzame energie op te wekken. Bijvoorbeeld met windmolens, mestvergisting of zonnepanelen. Daarnaast betaalt FrieslandCampina zijn leden een bonus van 10 euro per ton verminderde CO2-uitstoot.