Definitieve melkprijs 2007: 37,07 euro

10 oktober 2008

De definitieve melkprijs 2007 van Zuivelcoöperatie Friesland Foods U.A. bedraagt 37,07 euro (inclusief 5,374 procent BTW) per honderd kilogram melk bij 4,411 procent vet en 3,506 procent eiwit.

De in mei gepubliceerde voorlopige melkprijs bedroeg ook 37,07 euro per honderd kilogram melk. Er hoeft dus geen verrekening met de leden-melkveehouders plaats te vinden. In 2006 was de melkprijs 30,84 euro per honderd kilogram melk bij 4,435 procent vet en 3,483 procent eiwit.

De definitieve melkprijs 2007 is vastgesteld aan de hand van de gegevens uit de jaarverslagen 2007 van vier indexondernemingen: Arla Foods Denemarken, Campina, Humana Milchunion en Milcobel