Deel Belgische melk van FrieslandCampina naar Milcobel en Laiterie des Ardennes

3 februari 2016

Ruim driehonderd leverancier-melkveehouders van FrieslandCampina Belgium NV zijn met ingang van 1 februari 2016 lid geworden van Milcobel cvba. Medio november 2015 sloten beide zuivelbedrijven een akkoord waarbij Milcobel zich engageerde om circa 180 miljoen liter melk per jaar bij 443 leverancier-melkveehouders te kunnen overnemen van FrieslandCampina. Op grond van eigen overwegingen is bijna 70 procent van de leverancier-melkveehouders op het aanbod ingegaan. Iets minder dan een kwart heeft voor het lidmaatschap bij Laiterie des Ardennes gekozen. Daarmee is de continuïteit van de betrokken melkveebedrijven verzekerd. De overige leverancier-melkveehouders stoppen of stappen per 1 juli over.

Vanaf 1 februari 2016 wordt 175 miljoen kilo melk niet meer door FrieslandCampina, maar door Milcobel en Laiterie des Ardennes verwerkt. Bij de bedrijven die stoppen of later overstappen, zal FrieslandCampina nog tot 1 juli 2016 de melk ophalen.

Verdeling per 1 februari 2016

Bedrijf Aantal melkveebedrijven
Milcobel 309
Laiterie des Ardennes 106
Overige (o.a. stoppen of stappen per 1 juli 2016 over) 28

 

FrieslandCampina maakte eind 2015 bekend een akkoord te hebben gesloten met Milcobel over gedeeltelijke overdracht van de melkophaling per 1 juli 2016 om de melkophaling beter af te stemmen op de marktvraag in België. Milcobel kan met de recente investeringen extra melk verwerken. FrieslandCampina Belgium blijft de melk van zijn 441 overige leverancier-melkveehouders en zijn 28 Belgische leden-melkveehouders afnemen.

  • Akkoord over gedeeltelijke overdracht van Belgische melkophaling van FrieslandCampina naar Milcobel
    Akkoord over gedeeltelijke overdracht van Belgische melkophaling van FrieslandCampina naar Milcobel
    FrieslandCampina Belgium N.V. en Milcobel cvba hebben een overeenkomst gesloten voor de overdracht van een deel van de melkophaling van de leveranciers van FrieslandCampina Belgium naar Milcobel