Certificering pyrolyseolie

11 mei 2015

De duurzame pyrolyseolie die BTG-BTL/Empyro produceert en die FrieslandCampina Domo in Borculo exclusief afneemt voor de productie van stoom, is officieel gecertificeerd als internationaal erkende duurzame energie.

Tijdens de feestelijke bijeenkomst op 11 mei j.l. waar Minister Kamp de duurzame energievoorziening opstartte voor de nieuwe productielocatie van FrieslandCampina Domo in Borculo, kregen Roelof Joosten van FrieslandCampina en Gerhard Muggen van BTG-BTL & Empyro het NTA 8080 certificaat uitgereikt door Jorn Bronsvoort van het certificeringsbedrijf QA Testing.

Borging duurzaamheid pyrolyseolie

De toekenning van het NTA 8080 certificaat toont de duurzaamheid van biomassa voor energie, brandstoffen en bio-based producten. Zowel FrieslandCampina Domo in Borculo als Empyro hebben met deze certificering de duurzaamheid van het gebruik van de pyrolyseolie voor warmteproductie geborgd.

Erkend door de Europese Commissie

Het certificatiesysteem is erkend door de Europese Commissie om aan te tonen dat wordt voldaan aan de Europese duurzaamheidseisen voor biobrandstoffen die zijn vastgelegd in de Richtlijn Hernieuwbare Energie (2009/28/EG). Ook wordt NTA 8080 genoemd in relatie tot duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa als onderdeel van het Energieakkoord.