CEO Hein Schumacher ondertekent oproep aan EU-top

“Op weg naar een klimaatneutraal 2050”

8 mei 2019

Aan de vooravond van de Europese Top die vanaf 9 mei in het Roemeense Sibiu plaatsvindt, hebben CEO”s van een groot aantal bedrijven een appèl gedaan op Europese regeringsleiders om werk te maken van een klimaatbeleid waarbij Europa in 2050 klimaatneutraal zal zijn. CEO Hein Schumacher was een van de ondertekenaars van de oproep . “Het is ons doel om leidend te zijn met duurzaamheid”, aldus Hein Schumacher.

Investeerders en CEO’s van 50 bedrijven vragen om een strategie waarbij het gebruik van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk wordt teruggedrongen.  Duurzaam ondernemen is de enige weg voor de toekomst, zo pleiten ze. Ze vragen de Europese regeringsleiders om snel stappen op deze weg te nemen. Door het klimaat bovenaan de agenda te plaatsen, kunnen regeringsleiders duidelijkheid creëren en vertrouwen scheppen in de Europese economie.  De door hen gevraagde ‘decarbonisation strategy’, waarbij geen gebruik meer wordt gemaakt van fossiele brandstoffen, heeft betrekking op de handel, transport, landbouw, innovatie en industrie. “Een klimaatneutraal Europa in 2050 zal innovaties aanjagen en de Europese concurrentiepositie wereldwijd beschermen.”

De CEO’s vertrouwen erop dat nieuwe technologieën miljoenen goede banen zullen scheppen in nieuwe dynamische takken van industrie. “Een duidelijke en samenhangende visie vanuit Europese regeringen en instituten voor een klimaatneutraal Europa – uiterlijk in 2050 –  zal onze ondernemingen een langetermijn-richting geven voor hun investeringen”, zo staat in de brief die naar de EU regeringsleiders is uitgegaan.