CEO FrieslandCampina en voorzitter NZO Roelof Joosten versterkt banden met China

30 oktober 2015

Woensdag 28 oktober vond in het kader van het koninklijk bezoek aan China een ontmoeting plaats tussen NZO-voorzitter en CEO van Royal FrieslandCampina, Roelof Joosten en Vice-minister Teng Jiacai van de China Food and Drug Administration (CFDA). Zij spraken over het belang van het delen van Nederlandse kennis en expertise op het gebied van voedselveiligheid, kwaliteit en productiviteit voor de Chinese zuivelketen.

CEO FrieslandCampina and president Dutch Dairy Association Roelof Joosten strengthens ties with China

Vice-minister Teng sprak over de recente aanscherping van hun nieuwe voedselveiligheidswet op het gebied van zuigelingen- en kindervoeding (IFT recipe regulation). Om meer inzicht in deze systemen te krijgen suggereerde Roelof Joosten daarop een seminar te organiseren in juni 2016 voor NZO en CFDA gelieerde partijen die met deze verandering te maken krijgen. Vice-minister Teng reageerde enthousiast en ondersteunt het idee om dit seminar te laten plaatsvinden. Ook werden ideeën uitgewisseld om het vertrouwen van de consument met betrekking tot lokaal geproduceerde zuivel te vergroten.