Cees ’t Hart beoogd voorzitter concerndirectie Friesland Campina

24 januari 2008


Voorgenomen benoeming

De Raad van Commissarissen van Koninklijke Friesland Foods N.V. is voornemens om Cees ’t Hart (49) per 1 mei 2008 te benoemen tot voorzitter van de concerndirectie van Friesland Foods. Tevens is hij de beoogd directievoorzitter van de fusie-zuivelonderneming Friesland Campina.

Cees ’t Hart is sinds 2006 Senior Vice President Marketing Operations bij Unilever Plc./N.V. In die functie is hij verantwoordelijk voor het implementeren van onder andere de Unilever Foods & Ice Cream strategie in Europa en rapporteert hij rechtstreeks aan de raad van bestuur van Unilever. ’t Hart heeft een internationale carrière bij Unilever achter de rug. Hij is onder meer eindverantwoordelijk geweest voor de activiteiten van Unilever in Italië en Polen en de voedingsmiddelenactiviteiten in Hongarije. Ook was hij Vice President Foods North & South East Asia Pacific. In 1984 is hij als management trainee zijn loopbaan bij Unilever gestart. Vervolgens vervulde hij voor diverse productgroepen leidinggevende functies in o.a. marketing, human resources en general management.

’t Hart heeft van 1979 tot 1984 Sociale Wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Leiden met als afstudeerrichting Organisatiekunde.

Sybren Attema, voorzitter van de raad van commissarissen van Koninklijke Friesland Foods N.V.: “t Hart beschikt over een ruime ervaring op het gebied van voedingsmiddelen, marketing en organisatieontwikkeling. In verschillende internationale functies heeft hij aangetoond goed in te kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden en op inspirerende wijze leiding te geven aan een organisatie. We zijn er van overtuigd dat we met de benoeming van ’t Hart een uitstekende invulling hebben gevonden voor het voorzitterschap van de concerndirectie van eerst Friesland Foods en, als de fusie met Campina doorgaat, van Friesland Campina.

Ik spreek mijn grote waardering uit aan de concerndirectie van Friesland Foods die, onder leiding van waarnemend voorzitter Theo Spierings, op voortreffelijke wijze leiding heeft gegeven aan de onderneming in een zeer turbulente periode: het aanpassen van de strategie en organisatie op basis van onze lange termijn visie Visie 2015, het proactief inspelen op de grote veranderingen in de markt en het initiatief om met Campina fusiegesprekken aan te gaan. Stuk voor stuk projecten die met grote voortvarendheid en daadkracht zijn aangepakt.”

In december 2007 maakten Friesland Foods en Campina bekend verkennende gesprekken te voeren over een fusie van beide zuivelcoöperaties en –ondernemingen. Momenteel zijn teams uit beide ondernemingen bezig met het voorbereiden van een fusieovereenkomst. Deze zal naar verwachting in mei worden voorgelegd aan de algemene vergadering van Friesland Foods en de ledenraad van Campina en de ondernemingsraden van beide ondernemingen. Vervolgens zullen de mededingingsautoriteiten zich over de dan voorgenomen fusie moeten uitspreken.

De centrale ondernemingsraad van Friesland Foods wordt over de benoeming advies gevraagd.