Campina sommeert Dutch Dairymen Board om ruimte te bieden aan uitlevering versproducten Heiloo

3 juni 2008

Campina sommeert de Dutch Dairymen Board (DDB) om voor vanmiddag (3 juni 2008) 13:00 uur de blokkade bij de Campina-vestiging in Heiloo (Nederland) op te heffen, zodat het uitleveren van verse zuivelproducten hervat kan worden. Geeft de DDB geen gehoor aan deze sommatie, dan ziet Campina zich genoodzaakt om een kort geding aan te spannen tegen de DDB. Campina gaat over tot deze stap, omdat de actievoerende melkveehouders geen gehoor hebben gegeven aan eerdere verzoeken van Campina om doorgang te bieden aan auto’s met melk, yoghurt en vla. Het zijn producten die gekoeld bewaard moeten worden en waarvoor de houdbaarheid beperkt is.

In het kader van de protestactie van de melkveehoudersorganisaties DDB hebben actievoerende melkveehouders de Campina-vestiging in Heiloo sinds zaterdagmiddag geblokkeerd. Aanvoer van bij melkveehouders opgehaalde melk en het uitleveren van producten is bij deze vestiging sindsdien niet meer mogelijk. En dat betekent dat ook productie in Heiloo al enkele dagen niet meer kan plaatsvinden. De dagverse producten die nu bij Campina in Heiloo staan, zijn op z’n laatst zaterdag geproduceerd.
De blokkade van de Campina-vestiging in Heiloo bezorgt schade aan Campina en daarmee aan haar leden-melkveehouders, de eigenaren van Campina, Deze wordt onder meer veroorzaakt doordat de dagverse zuivel die al enkele dagen in Heiloo staat, niet uitgeleverd kan worden. Het gaat om bijna 500.000 kilo product.

Zorg voor goed inkomen van melkveehouders
Campina deelt de zorgen over de kostprijsontwikkeling op melkveebedrijven in relatie tot de ontwikkeling van opbrengstprijzen van zuivel. Een goed inkomen voor melkveehouders is van groot belang voor een veerkrachtige melkveehouderijsector, die zich kan ontwikkelen en op een verantwoorde wijze produceert.
Campina, als onderneming in handen van melkveehouders, maakt zich dus sterk voor een gezonde toekomst van de melkveehouderij en dus voor een goede melkprijs voor de melkveehouders.

Marktontwikkelingen in zuivel
De melkprijs die Campina aan haar leden kan betalen, wordt bepaald door de resultaten die Campina realiseert in de internationale zuivelmarkt. De prijsniveaus op de internatioonale zuivelmarkt hangen af van de wereldwijde verhouding tussen vraag en aanbod. Na jaren van gestage prijsdalingen voor melk, die de inkomens van melkveehouders sterk onder druk zetten, zijn melkprijzen in 2007 sterk gestegen door een groeiende vraag en een aanbod dat daarbij geen gelijke tred hield. Tegelijkertijd zijn op melkveebedrijven en in de zuivelindustrie de kosten gestegen, zoals van veevoeder, energie en verpakkingen. Ten opzichte van het hoogtepunt in het late najaar van 2007 zijn de opbrengstprijzen voor zuivel nu gedaald, door iets minder vraag en een gestegen productie van melk. De zuivelopbrengsten zijn echter nog steeds hoger dan in de vergelijkbare perioden van eerdere jaren, maar daar tegenover staan ook de hogere productiekosten.