Biogas voor FrieslandCampina in Borculo

20 oktober 2016

FrieslandCampina gaat in zijn productielocatie in Borculo, naast duurzame pyrolyse-olie, nu ook biogas gebruiken voor het opwekken van stoom. Daarvoor heeft de zuivelonderneming een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Groot Zevert Vergisting (GZV) uit het Gelderse Beltrum. Jaarlijks gaat FrieslandCampina circa 8 miljoen m3 biogas van GZV afnemen. Hiermee wordt een CO2-reductie gerealiseerd van circa 8.000 ton. Dat staat gelijk aan de CO2-uitstoot van circa  3.500  huishoudens. Het is de verwachting dat begin volgend jaar de levering van biogas kan starten.

Stedin Infra diensten is inmiddels gestart met de werkzaamheden voor de aanleg van een gasleiding van GZV naar de productielocatie van FrieslandCampina in Borculo. De werkzaamheden nemen ongeveer drie maanden in beslag.

Productie van biogas

GZV heeft sinds 2004 een biovergister in gebruik waarmee groene stroom uit regionale mest wordt geproduceerd. Door de leveringsovereenkomst met FrieslandCampina is het voor GZV nu mogelijk om haar vergistingscapaciteit uit te breiden en efficiënter te benutten. In de biovergister worden mest en reststoffen uit de voedselverwerkende industrie omgezet naar biogas. De mest is onder meer afkomstig van leden-melkveehouders van FrieslandCampina uit de regio. De bij GZV verwerkte mest draagt er aan bij dat melkveehouders aan hun fosfaatverplichtingen/verwerkingsplicht kunnen voldoen.

De productie van biogas door biovergisting is naast wind- en zonne-energie een manier om duurzame, groene energie te produceren. De productie van duurzame energie levert een bijdrage aan de reductie van broeikasgassen. FrieslandCampina en Groot Zevert Vergisting dragen met deze stap bij aan het verduurzamen van de keten.