Bestuur Friesland Foods wijst acties DDB af

30 mei 2008

Het bestuur van Zuivelcoöperatie Friesland Foods wijst de acties van de Dutch Dairymen Board af. Tot vrijdag 30 mei 10.00 uur hebben zo’n 260 van de 9.400 melkveehouders aangegeven de melk niet te leveren. Sinds vrijdag 30 mei 10.30 uur wordt door melkveehouders met tractoren de productielocatie van Friesland Foods Fresh in Nijkerk geblokkeerd. Hierdoor is het niet mogelijk de zuivelproducten aan supermarkten te leveren. Ook dinsdag 27 mei werd de fabriek al enkele uren geblokkeerd. De blokkade van de productielocatie en het niet leveren van de melk leidt tot aanzienlijke schade voor Friesland Foods en raakt dus het inkomen van alle leden-melkveehouders van Friesland Foods.

Sybren Attema, voorzitter van het bestuur van Zuivelcoöperatie Friesland Foods: “De afgelopen jaren hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden tussen delegaties van het bestuur en de concerndirectie van Friesland Foods en vertegenwoordigers van de DDB. Daarin heeft Friesland Foods herhaaldelijk aangegeven de zorgen van de DDB te delen over de inkomensontwikkeling van de melkveehouderij. Echter de methode van actievoeren en de eis voor het betalen van een kostendekkende melkprijs wijst Friesland Foods af. Friesland Foods is een coöperatie. Via de bestaande ledenorganen kunnen de leden hun standpunten bekend maken. Dit heeft Friesland Foods herhaaldelijk aangegeven.”

Friesland Foods vindt de oplossing die de DDB aandraagt niet realistisch. De DDB wil een melkprijs vaststellen, op basis van een theoretische kostprijs-berekening, waarvoor een coöperatie / onderneming de melk van de melkveehouders moet afnemen. Vervolgens moet de coöperatie / onderneming de producten boven die prijs zien te verkopen.

Attema: “Helaas werkt het niet zo. Wij zijn een coöperatie, al meer dan 125 jaar. Ten behoeve van de leden verwerkt Friesland Foods de melk in een groot aantal producten die wereldwijd worden verkocht. De opbrengstprijzen die daarbij gerealiseerd worden zijn gebaseerd op vraag en aanbod. De overgrote meerderheid van de 9.400 leden ondersteunt het huidige beleid.
Dit jaar is de melkprijssystematiek aangepast; de leden hebben daar massaal mee ingestemd. Wij garanderen dat wij bij de leden de melk ophalen. Wij garanderen ook een marktconforme melkprijs. Dat zijn wij onderling overeengekomen. Friesland Foods spant zich dagelijks in zo hoog mogelijke prijzen in de markt te realiseren. De Dutch Dairy Board vraagt een prijs maar garandeert geen afzet. En daar gaat het nu juist om.”