Bert ten Doeschot benoemd tot lid bestuur

Benoeming Zuivelcoöperatie FrieslandCampina

27 augustus 2015

De ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. heeft in haar vergadering van 26 augustus 2015 de heer B.E.G. (Bert) ten Doeschot benoemd tot lid van het bestuur. Zijn benoeming gaat in op 16 december 2015. Hij zal dan tevens lid worden van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Bert ten Doeschot heeft een melkveebedrijf in Hengelo (Ov.) met een nevenvestiging in Zuidwolde (Gr.). Daarnaast is hij voorzitter van het hoofdbestuur van Coöperatie CR-Delta, vicevoorzitter van de raad van commissarissen van CRV en lid van de raad van commissarissen van Rabobank Centraal Twente. Bert ten Doeschot is van 2003 tot 2012 districtsraadslid en voorzitter van het district Twente geweest en lid van de ledenraad van FrieslandCampina.