Beëindiging tijdelijke FrieslandCampina standstill-maatregel per 1 maart 2017

22 februari 2017

FrieslandCampina heeft sinds 9 januari 2017 een tijdelijke standstill-maatregel ingevoerd. Deze maatregel werd ingesteld in aanloop naar het fosfaatreductieplan om het melkaanbod niet toe te laten nemen ten opzichte van het niveau van 2016. De tijdelijke maatregel heeft ertoe geleid dat ten opzichte van december 2016 de totale melkaanvoer van de leden-melkveehouders in Nederland in januari 2017 stabiel is gebleven. De tijdelijke FrieslandCampina standstill-maatregel zal per 1 maart 2017 eindigen.

Ministeriële regeling fosfaatreductieplan van kracht per 1 maart 2017
Het ministerie van Economische Zaken heeft op 17 februari 2017 de Regeling fosfaatreductieplan 2017 bekendgemaakt die op 1 maart 2017 in werking treedt. Deze ministeriële regeling is onderdeel van het maatregelenpakket fosfaatreductie 2017. De verwachting is dat de inwerkingtreding van dit maatregelenpakket de melkproductie zal reduceren en daardoor het melkaanbod en de beschikbare eigen en ingehuurde verwerkingscapaciteit in balans zal zijn.