Akkoord over gedeeltelijke overdracht van Belgische melkophaling van FrieslandCampina naar Milcobel

17 november 2015

FrieslandCampina Belgium N.V. en Milcobel cvba hebben een overeenkomst gesloten voor de overdracht van een deel van de melkophaling van de leveranciers van FrieslandCampina Belgium naar Milcobel. Dit betekent dat Milcobel vanaf 1 februari 2016 de melk van 443 leverancier-melkveebedrijven wil afnemen en garanderen. Zo kunnen beide zuivelbedrijven alle betrokken melkveehouders continuïteit bieden.

FrieslandCampina Belgium wil het volume melk dat het bij zijn leverancier-melkveehouders ophaalt beter afstemmen op de marktvraag in België. Mede door de toename van de melkproductie in 2015 haalt FrieslandCampina Belgium meer melk op dan het bedrijf in België kan afzetten.

“FrieslandCampina heeft er alles aan gedaan om de continuïteit van de melkveebedrijven te verzekeren. In Milcobel heeft FrieslandCampina een geschikte partner voor de overdracht van een deel van de melkophaling gevonden”, zegt Katrien Bousson, General Manager FrieslandCampina Belgium.

In het akkoord is afgesproken dat Milcobel de afname van circa 180 miljoen liter melk per jaar bij 443 leverancier-melkveehouders wil overnemen en garanderen. Milcobel biedt de betrokken melkveehouders aan om vanaf 1 februari 2016 lid te worden van de coöperatie Milcobel. Daarmee wordt de afname van de melk gegarandeerd. Melkveehouders bepalen zelf of ze lid willen worden.

FrieslandCampina Belgium blijft de melk van zijn overige 441 overige leverancier-melkveehouders en zijn 28 Belgische leden-melkveehouders afnemen. Bij de afdeling Melkbeheer in Aalter komen twee arbeidsplaatsen te vervallen als gevolg van de overeenkomst. Voor de overige 1.540 medewerkers van FrieslandCampina in België heeft de overdacht geen gevolgen. Datzelfde geldt voor het assortiment van FrieslandCampina-producten op de Belgische markt.