Afscheid FrieslandCampina van Eindhoven

15 december 2017

Het duurt misschien nog vier jaar voordat er daadwerkelijk gewoond kan worden op het Campinaterrein aan het Eindhovensch Kanaal. In de tussentijd wil projectontwikkelaar BPD al wel de hekken verwijderen en er evenementen organiseren, bijvoorbeeld met de Dutch Design Week. Dat bleek eergisteren bij de officiële overdracht van het terrein door FrieslandCampina aan BPD in de oude vulhal van de melkfabriek. Volgens directeur Carl Smeets van BPD Zuid moet het Campinaterrein tussen Kanaaldijk-Zuid, Hugo van der Goeslaan en Dirk Boutslaan een mini-stad worden waar mensen kunnen wonen, werken en recreëren.

Daar aan voorafgaand kreeg wethouder Seuren van de gemeente Eindhoven van de heer Gerard Menting, corporate director real estate van FrieslandCampina een straatnaambord van het ‘Campinaplein’ overhandigd. Dit naambord zal dat een plaats zal krijgen in de nieuwe wijk zodat de herinnering aan Campina voor Eindhoven behouden blijft. Om de lange zuivelhistorie en verbondenheid van Campina met de Gemeente Eindhoven te symboliseren overhandigde Gerard Menting tevens een cheque voor een te realiseren kunstwerk in de nieuwe wijk, als geschenk aan de inwoners van Eindhoven.

Uitwerking plan

Het duurt waarschijnlijk nog tot eind 2020 of begin 2021 voor er woningen gebouwd gaan worden. Nu wordt het plan uitgewerkt. Ook zal er overleg zijn met de bedrijven naast het Campinaterrein. Want sommigen zien dit toch als een bedreiging, anderen juist als een kans. Ontwikkelingsmanager Timon van der Horst van BPD denkt dat het Melkpak dat op de tekeningen prominent aan het kanaal staat, er wel zal komen in De Zuivelfabriek.