FrieslandCampina garantieprijs april 2019: 36,00 euro per 100 kilo melk

25 maart 2019

De FrieslandCampina garantieprijs daalt met 0,50 euro ten opzichte van de garantieprijs van vorige maand (36,50 euro), inclusief een neerwaartse correctie van 0,23 euro. De verwachting is dat de door de referentiebedrijven uitbetaalde prijzen voor boerderijmelk deze maand licht zullen dalen als gevolg van iets lagere basiszuivelprijzen.

Deze maand is de eiwitwaarde 587,66 euro, de vetwaarde 293,83 euro en de lactosewaarde 58,77 euro per 100 kilo.

De garantieprijs geldt voor 100 kilo melk met 3,47 procent eiwit, 4,41 procent vet en 4,51 procent lactose en is exclusief btw. De bedragen gelden bij een gemiddelde levering van 800.000 kilo melk op jaarbasis.

De FrieslandCampina garantieprijs is onderdeel van de FrieslandCampina melkprijs, die op jaarbasis aan de leden-melkveehouders wordt betaald. Maandelijks wordt de garantieprijs ingeschat aan de hand van de ontwikkeling van de gepubliceerde melkprijzen van de referentiebedrijven.