314 melkveehouders FrieslandCampina stappen over op weidegang

30 juni 2017

Dit jaar kiezen 314 leden-melkveehouders van FrieslandCampina ervoor om hun koeien in de wei te laten grazen door over te stappen naar weidegang. Dat blijkt uit de aanmeldingen voor het weideseizoen 2017. Vorig seizoen liet 78,2 procent van de melkveehouders hun koeien grazen in de wei.

Frans Keurentjes, voorzitter Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.: “Dit is een positieve ontwikkeling. We zijn ontzettend blij met deze nieuwe ‘weiders’. De zichtbaarheid van de koe draagt bij aan de maatschappelijke acceptatie en aan het imago van de melkveehouderij. Daarom spannen wij ons in om melkveehouders zo goed mogelijk te begeleiden bij de overstap naar weidegang. Dit doen we door advies op maat en speciale weidegangclinics. Daarnaast ontvangen de melkveehouders een premie van 1,5 cent per kilo weidemelk.”

FrieslandCampina stimuleert weidegang

Met het stimuleren van weidegang wil FrieslandCampina de doelstelling, behoud van het 2012-niveau (81% van de melkveebedrijven in Nederland passen een vorm van weidegang toe) in 2020, halen. FrieslandCampina heeft de afgelopen maanden leden benaderd die hun koeien nog niet weiden. Een aantal van hen heeft advies op maat gekregen. Daarnaast zijn er speciale weidegangclinics georganiseerd. Dit heeft geleid tot 314 leden die ervoor kiezen hun koeien vanaf 2017 in de wei te laten grazen. Wat de toename van het aantal leden dat koeien in de wei laat grazen betekent voor het uiteindelijke weidegangpercentage is pas aan het eind van het jaar bekend. Dan is ook het aantal leden dat gestopt is of het lidmaatschap van FrieslandCampina heeft beëindigd bekend.

Over weidegang

Een grazende koe is een onderdeel van het Nederlandse cultuurlandschap en wordt door de maatschappij zeer gewaardeerd. FrieslandCampina stimuleert leden-melkveehouders om hun koeien en jongvee te weiden. Om weidegang aan te moedigen beloont FrieslandCampina zijn leden-melkveehouders, wanneer zij hun melkkoeien ten minste 120 dagen per jaar minimaal 6 uur per dag in de wei te laten grazen. De melkveehouders ontvangen hiervoor een weidegangtoeslag van 1,50 euro per 100 kilo melk.