Jan Uijttewaal overleden

1 december 2014

Op zondag 30 november 2014 is Jan Uijttewaal, vicevoorzitter van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. en vicevoorzitter van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V., na een ziekbed van enkele maanden overleden. Hij werd 52 jaar.

Jan Uijttewaal is sinds 2003 actief geweest in verschillende kaderfuncties binnen de coöperatie. In het fusieproces heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de statuten en reglementen. Ook dit jaar heeft hij zich nog ingezet voor de verdere modernisering ervan. In december 2011 is hij benoemd tot vicevoorzitter van zowel het bestuur van de coöperatie als van de raad van commissarissen van de onderneming. Hij was tevens lid van de raad van commissarissen/coöperatieraad van CRV en was eigenaar van een melkveehouderijbedrijf in Horssen.

Jan Uijttewaal