Garantieprijs december 30,75 euro

1 december 2014

De FrieslandCampina garantieprijs voor boerderijmelk van december 2014 bedraagt 30,75 euro per 100 kilo melk. De garantieprijs ligt 3,75 euro onder het niveau van november 2014 (34,50 euro).

De daling van de garantieprijs is het gevolg van de verwachting dat de melkprijzen van de meeste referentiebedrijven in december verder zullen dalen. Wereldwijd blijft het aanbod van melk hoog als gevolg van gunstige weers- en productieomstandigheden. Daartegenover staat dat de vraag naar zuivel stagneert en de Russische boycot van EU landbouwproducten marktverstorend werkt op de afzet en prijsvorming van zuivelproducten.
In de daling van de garantieprijs met 3,75 euro is een negatieve correctie verwerkt van 1,25 euro als gevolg van te hoog ingeschatte melkprijzen van de referentiebedrijven in oktober.

In december bedraagt de eiwitwaarde 501,96 euro, de vetwaarde 250,98 euro en de lactosewaarde 50,20 euro per 100 kilo.

Over geheel 2014 komt de garantieprijs uit op 39,30 euro. In 2013 bedroeg de garantieprijs 39,45 euro en de melkprijs (garantieprijs + prestatietoeslag + reservering ledenobligaties) 42,49 euro.

 

Garantieprijs per maand
De garantieprijs 2014 geldt voor 100 kilo melk met 3,47 procent eiwit, 4,41 procent vet en 4,51 procent lactose en is exclusief btw. De vermelde bedragen gelden bij een gemiddelde levering van 600.000 kilo melk op jaarbasis.

Garantieprijs
2014

Gemiddeld
2014

Garantieprijs
2013

Gemiddeld
2013

december 30,75 39,29 44,00 39,45
november 34,50 40,07 44,00 39,04
oktober 37,00 40,63 42,25 38,55
september 38,00 41,03 41,50 38,13
augustus 39,75 41,41 40,00 37,71
juli 39,50 41,64 40,00 37,39
juni 42,00 42,00 40,00 36,95
mei 40,25 42,00 39,50 36,34
april 41,25 42,44 37,00 35,55
maart 42,50 42,83 34,50 35,07
februari 43,00 43,00 35,00 35,35
januari 43,00 43,00 35,70 35,70

 

Eiwit, vet- en lactosewaarde per maand
in euro per 100 kilo

2014 

Eiwit

Vet 

Lactose 

december 501,96 250,98 50,20
november 563,17 281,59 56,32
oktober 603,98 301,99 60,40
september 620,31 310,15 62,03
augustus 648,87 324,44 64,89
juli 644,79 322,40 64,48
juni 685,60 342,80 68,56
mei 657,04 328,52 65,70
april 673,76 336,68 67,34
maart 693,76 346,88 69,38
februari 701,93 350,96 70,19
januari 701,93 350,96 70,19