FrieslandCampina werkt samen met Missing Chapter Foundation en UNICEF Nederland en start raad van kinderen

20 november 2014

FrieslandCampina is een van de 22 bedrijven en organisaties die een driejarige samenwerking is aangegaan met de Missing Chapter Foundation en UNICEF Nederland. Kern van de samenwerking is kinderen, via een zogenoemde raad van kinderen, een stem te geven in maatschappelijke vraagstukken die bepalend zijn voor de toekomst.

Dit schooljaar gaan kinderen uit groep zes van Gereformeerde Basisschool ‘Het Zwaluwnest’ in Amersfoort aan de slag met een voor FrieslandCampina relevant vraagstuk en geven zij de executive board advies over mogelijke duurzame oplossingen met de bedoeling de onderneming meer toekomstbestendig te maken.

”Kinderen weten meestal heel goed wat ze willen. Daar waar volwassenen problemen zien, stappen kinderen over obstakels heen. Ze zijn vaak in staat tot de kern van het probleem door te dringen en komen met concrete en originele oplossingen. Contact met kinderen houdt FrieslandCampina scherp. Het gaat wel over hún en onze toekomst”, aldus Cees ’t Hart, CEO Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Kinderen krijgen via de Raad van Kinderen een stem in vraagstukken die van invloed zijn op hun toekomst, zoals de nieuwe economie, energie, gezondheid, en de natuur. Naar analogie van een Raad van Commissarissen, stimuleert de Raad van Kinderen bedrijven om thema’s en strategische vraagstukken op een nieuwe manier te bekijken, te behandelen en te agenderen. Dergelijke vraagstukken vragen in veel gevallen om nieuwe oplossingen.

Op 19 november, tijdens de Week van de Rechten van het Kind, werd het Raad van Kinderen traject officieel gelanceerd. Vertegenwoordigers van de 22 aangesloten bedrijven en organisaties uit verschillende sectoren waren hierbij aanwezig.

Cees ’t Hart, CEO Koninklijke FrieslandCampina N.V. en Laurentien van Oranje, oprichter en directeur Missing Chapter Foundation bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst