FrieslandCampina steunt het initiatief voor duurzaamheid in het onderwijs

9 oktober 2014

Vanmiddag hebben 38 Nederlandse jongerenorganisaties en een meerderheid van de Tweede Kamer hun handtekening gezet onder een verdrag om duurzaamheid in het onderwijs te integreren. Dit initiatief vindt brede steun bij werkgevers en maatschappelijke organisaties; meer dan 50 partijen, waar onder FrieslandCampina, steunen dit initiatief.

Het verdrag moet leiden tot een overheid die duurzaamheid in het onderwijs faciliteert en stimuleert en niet van bovenaf regels dicteert. De Kamerleden zullen hiertoe een motie indienen die de Minister van OC&W vraagt om een onderzoek te doen hoe dit structureel gerealiseerd kan worden.

 “Jongeren willen dat het onderwijs hen voorbereidt op de maatschappij waarin zij later werkzaam zullen zijn en daar hoort kennis van duurzaamheid bij,” aldus Ties Mouwen, Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling.  “Door vaardigheden als systeemdenken structureler terug te laten komen in het curriculum, en te leren over de grote uitdagingen voor onze generatie, komen jongeren dichter bij een duurzame maatschappij te staan.”