Melk en zuivel onderdeel van een duurzaam voedingspatroon

27 juni 2014

Kleine veranderingen in ons voedings¬patroon kunnen een forse verlaging van de milieudruk opleveren. Dit was de conclusie op het Zuivelsymposium in Den Haag over Sustainable Diets eerder deze week.

Volgens de Food and Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties is een Sustainable Diet een voedingspatroon met een lage milieudruk dat bijdraagt aan de voedselzekerheid en aan een gezond leven voor huidige en toekomstige generaties. Janice Albert, Nutrition Officer bij de FAO ziet daarbij een belangrijke rol voor zuivel: ‘Zuivel is rijk aan eiwit, vet, mineralen, vitaminen en koolhydraten. Melk en zuivelproducten kunnen van levensbelang zijn in een voedingspatroon waarin diversiteit ontbreekt.’

Kansen Nederlandse zuivelbedrijven
De groeiende vraag naar goede voeding in de wereld biedt Nederlandse zuivelbedrijven grote kansen. Cees ’t Hart, voorzitter van de Nederlandse Zuivel Organisatie: ‘De vooruitzichten voor de Nederlandse zuivelsector zijn zeer positief. Tegelijkertijd staan we voor de uitdaging om de druk op het milieu te verlagen en gezondheidsproblemen door verkeerde gewoonten tegen te gaan. Het Sustainable Diets Concept van de FAO biedt bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie een belangrijke leidraad om dat te bereiken.’

Meer informatie vindt u op de site van de FAO.