Nederlandse jongeren enthousiasmeren voor technologie

10 september 2014

FrieslandCampina en de scholengemeenschap Wolfsbos gaan bouwen aan een duurzame samenwerkingsrelatie om meer jongeren te enthousiasmeren voor bèta en technologie. Op 9 september ondertekenden Jeroen Elfers, director Human Resources Netherlands van FrieslandCampina en Dries Koster, directeur-bestuurder van regionale scholengemeenschap Wolfsbos te Hoogeveen, een overeenkomst om in Jet-Net verband te gaan samenwerken.

Het huidige en toekomstige tekort aan goed gekwalificeerd technisch geschoold personeel is een maatschappelijk onderschat probleem. Dat vraagt om intensieve samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven. FrieslandCampina heeft – vooral op productielocaties – behoefte aan technisch geschoolde medewerkers en wil graag jongeren kennis laten maken met technologie en de zuivelindustrie.

Jet-Net
Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland, is een landelijke samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. De afgelopen twaalf jaar heeft Jet-Net een hecht netwerk opgezet dat heeft geresulteerd in een samenwerkingsverband met 88 bedrijven, 170 havo/vwo scholen en 39 partners verspreid over heel Nederland.

Doel is havo/vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van bèta en technologie en hen te interesseren voor een bètatechnische vervolgopleiding. De aanpak om bedrijven en scholen samen activiteiten te laten organiseren, levert positieve resultaten op. In 2013 zijn circa 60.000 leerlingen bereikt door activiteiten van Jet-Net.

Jeroen Elfers, director Human Resources Netherlands en Dries Koster, directeur-bestuurder van regionale scholengemeenschap Wolfsbos te Hoogeveen ondertekenen de overeenkomst