Uitbreiding productiecapaciteit in volle gang bij FrieslandCampina in Leeuwarden

5 september 2014

Bij FrieslandCampina in Leeuwarden wordt momenteel hard gewerkt aan de uitbreiding en vernieuwing van de productiecapaciteit van geëvaporeerde en gecondenseerde melk bestemd voor export.

Met deze uitbreiding speelt FrieslandCampina in op twee ontwikkelingen. Enerzijds de toenemende vraag naar melkproducten vanuit vooral Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Anderzijds de verwachte groei van de hoeveelheid aangeleverde melk na het verdwijnen van het melkquotum in 2015.
Medio maart ging de eerste paal in de grond van het 44 meter hoge gebouw. Deze week is een begin gemaakt met het inhijsen van de 31 grote roestvrijstalen opslagtanks. De eerste fase van de uitbreiding zal ergens eind 2015 of begin 2016 gereed zijn. In 2017 zal de uitbreiding volledig operationeel zijn.
 
Met deze uitbreiding kan FrieslandCampina in Leeuwarden verder groeien. De investering bedraagt 110 miljoen euro. Eerder werd er al 48 miljoen euro geïnvesteerd in de uitbreiding van de verwerkingscapaciteit.