Aanvraag vertrekpremie in kader vertrekregeling DMF

29 augustus 2014

Leden-melkveehouders die willen vertrekken bij FrieslandCampina naar andere afnemers als Deltamilk of Arla Foods moeten voor 1 september 2014 hun aanvraag indienen bij de stichting Dutch Milk Foundation (DMF) om in aanmerking te komen voor de vertrekregeling.

Het in december 2013 door FrieslandCampina en A-ware afgesloten contract betreffende de levering van boerderijmelk gaat in op 1 maart 2015. Dit contract voorziet in de afname van het gehele beschikbare restant van de 1,2 miljard kilo boerderijmelk die FrieslandCampina jaarlijks sinds de fusie eind 2008 beschikbaar moet stellen aan marktpartijen die daarvoor in aanmerking komen.

Vertrekregeling
Leden-melkveehouders van FrieslandCampina in Nederland kunnen het lidmaatschap op elk moment blijven beëindigen onder de normale procedure met gebruikmaking van de vertrekregeling indien zij vertrekken naar Deltamilk of Arla Foods. De melkvolumes die zij meenemen gaan af van de voor Deltamilk of Arla Foods beschikbare volumes.

Voor leden-melkveehouders die naar andere partijen dan Deltamilk of Arla willen vertrekken en de vertrekpremie aanvragen na 1 september geldt dat hun aanvraag niet direct wordt gehonoreerd. Een vertrek onder toekenning van de premie is dan pas mogelijk na elk vol jaar.

De volgende termijnen gelden:

  • aanvragen ingediend tot en met 31 augustus 2014: overgang na minimaal drie kalendermaanden volgens de normale procedure onder de vertrekregeling;
  • aanvragen ingediend na 31 augustus 2014 en tot en met 31 augustus 2015: overgang per 1 maart 2016 of later.

Dit wordt een jaarlijks terugkerende cyclus.

Dutch Milk Foundation
De onafhankelijke stichting Dutch Milk Foundation (DMF) geeft uitvoering aan enkele fusievoorwaarden die de Europese Commissie in 2008 heeft gesteld aan de fusie tussen Friesland Foods en Campina. FrieslandCampina moet aan producenten van dagverse zuivelproducten en/of natuurgerijpte kaas op jaarbasis maximaal 1,2 miljard kilo Nederlandse boerderijmelk ter beschikking stellen.