Slopen, schoonmaken, bouwen in Gerkesklooster

8 augustus 2014

Update brand FrieslandCampina Gerkesklooster – Na de brand bij FrieslandCampina in Gerkesklooster bruist het op terrein van de activiteiten. Grote machines slopen het afgebrande kaaspakhuis.

Verwrongen staal, resten van wanden en verbrande kazen worden gesorteerd en in grote containers afgevoerd. Even verderop staat een bouwkraan en zijn medewerkers van een aannemer een vloer aan het storten en wordt het dak hersteld. Het pekellokaal wordt leeggepompt. Overal in de gebouwen wordt schoongemaakt door professionele bedrijven, ondersteund door de eigen medewerkers en worden machines gereinigd en gecontroleerd

Tijdelijke tenten
Een grote tent is op het terrein verrezen die dienst doet als kantine en is tegelijkertijd een vergaderplek. Een andere tent met kluisjes doet dienst als kleedlokaal. Vanuit twee tijdelijke kantoorcabines krijgen medewerkers en contracters werkinstructies en worden de veiligheidsregels uitgelegd. Geen haarnetjes maar bouwhelmen. Gekleurde hesjes onderscheiden medewerkers, coördinatoren, contracters en bezoekers. Kleuren linten geven aan waar je wel en niet mag komen. Alles is anders. In het kantoor zijn alle kamers volop bezet en is het een drukte van belang. Alles is er opgericht zo snel als mogelijk de kaasproductie en de productie van Valess-vezel weer zo snel mogelijk te hervatten. Wanneer dit precies zal zijn valt nog niet te zeggen.

Oorzaak niet te achterhalen
Inmiddels is het duidelijk dat de oorzaak van de brand niet kan worden achterhaald. Zowel de politie, de verzekeraar als FrieslandCampina kunnen de oorzaak niet meer achterhalen door de felheid van de brand en de sloop in opdracht van de brandweer om bij de brandhaard te kunnen komen. In het kaaspakhuis lag circa 1,1 miljoen kilo kaas en in het pekellokaal nog eens 500.000 kilo. In de voorraadtanks was 1,6 miljoen kilo melk aanwezig. Alle productresten gaan naar de vergister.

Medewerkers worden dagelijks op de hoogte gehouden en eens in de week is er een grote bijeenkomst waar iedereen tegelijkertijd worden bijgepraat.