Update brand FrieslandCampina Cheese Gerkesklooster – 17:55 uur

1 augustus 2014

Update 17:55 uur – De brandweer heeft vrijdagmiddag om 14.30 uur het terrein van FrieslandCampina in Gerkesklooster verlaten. Na bijna 80 uur blussen is een eind gekomen aan de brand van het kaaspakhuis die vanaf dinsdag 29 juli om 8.00 uur door de brandweer is bestreden. Naast het volledig verloren gaan van het kaaspakhuis is ook het pekellokaal zwaar beschadigd.

Medewerkers van FrieslandCampina in Gerkesklooster en gespecialiseerde bedrijven zijn begonnen met het verwijderen van melk- en productresten uit de verschillende afdelingen zoals de voorfabriek, kaasmakerij, pekellokaal en de melkpoedertoren. Deze productresten worden afgevoerd en vergist. Inmiddels is ook  begonnen met schoonmaak en herstelwerkzaamheden. Dat zal enkele weken in beslag gaan nemen. Wanneer de eerste productie weer kan draaien is op dit moment nog niet aan te geven.

Bericht 1/8 8:50 –

Op verzoek van de brandweer is donderdag 31 juli 2014 begonnen met de sloop van het kaaspakhuis van FrieslandCampina in Gerkesklooster om bij de laatste brandhaarden te kunnen komen. Het vuur laaide ook af afgelopen nacht nog hier en daar in het kaaspakhuis op en er is nog sprake van rookontwikkeling. De brand is wel onder controle. Dinsdagochtend 29 juli brak er brand uit in het kaaspakhuis.

Inmiddels zijn de eerste inspecties van de gebouwen die niet door brand zijn verwoest uitgevoerd. De kaasmakerij lijkt redelijk intact te zijn gebleven. Wel is er sprake van rook- en roetschade en moeten de installaties nog worden schoongemaakt en getest. Zodra er geen hinder meer door de rook is zal worden begonnen met herstel- en schoonmaakwerkzaamheden. De voorfabriek (eerste bewerking van de melk) en de poedertoren zijn niet door brand aangetast. Wel zullen deze ook volledig gereinigd moeten gaan worden en moeten testen uitwijzen of de installaties kunnen werken. Wanneer de kaas- en poederproductie hervat kan worden, is op dit moment nog niet aan te geven. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.