Europese zuivelsector start initiatief om ecologische voetafdruk inzichtelijk te maken

14 juli 2014

In de eerste week van juli heeft een aantal zuivelbedrijven, waaronder FrieslandCampina, in Brussel afspraken gemaakt voor een pilot om meer inzicht te geven over de ecologische voetafdruk voor zuivelproducten. Betrokken bij dit project zijn verder een aantal vertegenwoordigende sectororganisaties en overheden. Het eerste resultaat moet medio 2016 beschikbaar komen. Er is niet alleen aandacht voor de CO2-afdruk, maar ook voor het water- en landgebruik en de emissies van andere stoffen.

Het project start met het verzamelen van diverse methoden die worden gebruikt voor het bepalen van de ecologische voetafdruk in de zuivel. Deze zullen in de praktijk worden vergeleken voor marktproducten van verschillende zuivelondernemingen. De laatste stap is het ontwikkelen en testen van een geschikte communicatiemethode om het resultaat van de voetafdruk voor afnemende bedrijven en consumenten duidelijk te maken.
De Europese Zuivelassociatie EDA en een aantal partijen uit de sector dienden samen een projectvoorstel in dat door de Europese Commissie als een kaderproject is geaccepteerd. Onder de betrokken partijen zijn onder andere zuivelbedrijven als Bel Group, Danone, DMK, Fonterra, FrieslandCampina, Coopérative Laitière de la Sèvre, een retailer als REWE Group, wetenschappelijke organisaties en overheidsinstellingen.

Lees meer in het persbericht van EDA.