Sandra Addink benoemd tot lid bestuur, herbenoeming Angelique Huijben en Frans Keurentjes

12 juni 2014

De ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. heeft in haar vergadering van 11 juni 2014 Sandra Addink-Berendsen benoemd tot bestuurslid. De bestuursleden Angelique Huijben-Pijnenburg en Frans Keurentjes zijn door de ledenraad herbenoemd. Jan Keijsers volgt de in december 2014 aftredende Jan Uijttewaal op als vicevoorzitter van het bestuur en de raad van commissarissen. Alle benoemingen gaan in op 16 december 2014.

Benoeming Sandra Addink
Sandra Addink heeft samen met haar echtgenoot een melkveebedrijf in Markelo. Sinds 1 februari 2004 is zij lid van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. Thans is zij manager werkprocessen en kwaliteit bij Countus accountants + adviseurs in Zwolle. Sandra Addink is lid van de raad van commissarissen van ForFarmers B.V. Sandra Addink heeft een hbo-opleiding in bedrijfskunde en accountancy. Haar benoeming gaat in op 16 december 2014. Ze zal dan tevens lid worden van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. Sandra Addink volgt Jan Uijttewaal op die in december 2014 aftredend en niet herbenoembaar is.

Herbenoeming Angelique Huijben en Frans Keurentjes
Angelique Huijben en Frans Keurentjes zijn herbenoemd als bestuursleden van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. Beiden waren aftredend en herbenoembaar volgens het rooster van aftreden. De herbenoeming gaat in op 16 december 2014 en geldt tevens voor hun functie als lid van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. Angelique Huijben heeft samen met haar man een melkveehouderijbedrijf in Oosteind. Frans Keurentjes heeft een melkveehouderijbedrijf in Hornhuizen.

Jan Keijsers nieuwe vicevoorzitter
Tijdens de ledenraadsvergadering is bekend gemaakt dat Jan Keijsers door de leden van respectievelijk het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. en de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. is benoemd tot vicevoorzitter van beide organen. In deze hoedanigheid is Jan Keijsers de opvolger van Jan Uijttewaal. Jan Keijsers heeft een melkveebedrijf in Leende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra Addink