Nederlandse zuivelsector en China versterken betrekkingen

11 juni 2014

Op woensdag 11 juni bracht Cees ‘t Hart, voorzitter van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en CEO van Royal FrieslandCampina, een bezoek aan het bureau van de Chinese Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ) en sprak daar met de vice-minister van AQSIQ, de heer Wu Qinghai. Doel van het bezoek is een verdere versterking van de betrekkingen met de Chinese overheid. Daarnaast zijn vervolgstappen besproken naar aanleiding van het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Nederland in maart 2014 en zijn pleidooi voor “groei van de export van Nederlandse zuivel naar China”.

Vice-minister Wu Qinghai verwelkomde Cees ’t Hart en gaf aan dat de AQSIQ graag met de NZO en FrieslandCampina wil samenwerken om zo de export van meer Nederlandse zuivel naar China te bewerkstelligen. Hij sprak zijn dank uit voor het begrip en de medewerking van de Nederlandse zuivelbedrijven voor recente wijzigingen in regelgeving en de bedrijfsaudits door de Chinese toezichthouder CNCA. Ook gaf hij een aantal suggesties over hoe de Nederlandse zuivelsector het beste kan samenwerken met de Chinese toezichthouder op de import van zuivelproducten en voor een beter begrip van de Chinese wetten, voorschriften en normen.

Cees ‘t Hart sprak kort over zijn ontmoeting met de Chinese president in de Keukenhof in maart van dit jaar en benadrukte dat nauwere samenwerking tussen de zuivelsectoren in beide landen belangrijk is voor het versterken van de Chinees-Nederlandse betrekkingen. De Nederlandse zuivelsector wil, naast de export van zuivelproducten, kennis op het gebied van zuivelproductie met haar Chinese sectorgenoten delen. Als voorbeeld van deze bereidheid noemde Cees ’t Hart het in november 2013 opgerichte Sino-Dutch Dairy Development Centre. Dit kenniscentrum is opgericht door het Wageningen University and Research centre, de China Agricultural University en FrieslandCampina met als doel de melkproductie te verhogen en de kwaliteit van de zuivel in China te verbeteren door het delen van de Nederlandse kennis van de zuivelketen, van gras tot glas.

Cees ’t Hart en vice-minister Wu Qinghai (r)