Termijnen aanvraag vertrekpremie

22 mei 2014

De datum van het bereiken van het uitgifteplafond van 1,2 miljard kilo melk in het kader van de beschikbaarstelling van melk door FrieslandCampina aan derden zal liggen na 28 februari 2015. Als gevolg hiervan verschuiven de termijnen waarop leden-melkveehouders van FrieslandCampina een aanvraag bij de stichting Dutch Milk Foundation (DMF) kunnen indienen voor de vertrekpremie.

De DMF geeft uitvoering aan enkele fusievoorwaarden die de Europese Commissie in 2008 heeft gesteld aan de fusie tussen Friesland Foods en Campina. FrieslandCampina moet aan producenten van dagverse zuivelproducten en/of natuurgerijpte kaas op jaarbasis maximaal 1,2 miljard kilo Nederlandse boerderijmelk ter beschikking stellen tegen de FrieslandCampina garantieprijs minus 1 procent. De korting van 1 procent vervalt per 1 juli 2014.

Arla Foods en Deltamilk maken gebruik van deze mogelijkheid en voor hen is 0,9 miljard kilo melk via de DMF gereserveerd. In december 2013 is bekend gemaakt dat FrieslandCampina en A-ware een contract hebben gesloten voor levering van het beschikbare restant.

Regeling Beschikbaarstelling Melk gesloten
De levering van boerderijmelk zou ingaan op een datum na 30 november 2014. Inmiddels is duidelijk dat deze datum in ieder geval zal liggen na 28 februari 2015. Voor de definitieve vaststelling van de datum waarop het te leveren volume wordt geleverd geldt een aanzeggingstermijn van zes maanden. Vanaf de aanzeggingsdatum, die dus in ieder geval na 31 augustus 2014 zal liggen, is voor de regeling Beschikbaarstelling Melk geen volume melk meer beschikbaar. Die situatie duurt zo lang als de looptijd van het contract.

Gevolgen voor vertrekregeling
Met de afname van het resterende melkvolume is het uitgifteplafond van 1,2 miljard kilo melk bereikt. Leden-melkveehouders van FrieslandCampina in Nederland kunnen het lidmaatschap op elk moment blijven beëindigen onder de normale procedure met gebruikmaking van de vertrekregeling indien zij vertrekken naar Deltamilk of Arla Foods. De volumes die zij meenemen gaan af van de voor Deltamilk of Arla Foods beschikbare volumes.

Voor leden-melkveehouders die naar andere partijen willen vertrekken en de vertrekpremie aanvragen gaat een aanzeggingstermijn gelden van zes maanden die verband houdt met het ingaan van het contract met A-ware en de jaarlijkse verlenging. Aanvragen die door DMF zijn ontvangen na de aanzeggingsdatum worden niet direct gehonoreerd. Een mogelijk vertrek onder toekenning van de premie is dan pas mogelijk na elk vol jaar dat het contract loopt.

Indien de aanzeggingsdatum 1 september 2014 is, gelden de volgende termijnen:

  • aanvragen ingediend vóór 1 september 2014: overgang na minimaal drie kalendermaanden volgens de normale procedure onder de vertrekregeling;
  • aanvragen ingediend na 31 augustus 2014 en voor 1 september 2015: overgang per 1 maart 2016 of later.

 

Dit is een terugkerende cyclus gedurende de looptijd van het contract.

Indien de aanzeggingsdatum niet valt op 1 september en verschuift, zal dat op de website van de stichting DMF en op de website van FrieslandCampina worden vermeld.