Met ‘Robot & Weiden’ samen werken aan meer weidegang

22 mei 2014

De Duurzame Zuivelketen start in samenwerking met onder meer FrieslandCampina het project Robot & Weiden. Daarmee worden melkveehouders gestimuleerd en ondersteund hun melkkoeien te weiden. In het project kunnen zij kennis en ervaring opdoen over de combinatie robotmelken en weidegang.

Voor de zuivelketen is het behoud van weidegang belangrijk. De koe kenmerkt het Nederlandse landschap en burgers hechten veel waarde aan koeien in de wei. Weidegang levert bovendien een bijdrage aan het natuurlijk gedrag van koeien. Voor bedrijven met een melkrobot is toepassing van weidegang in de praktijk niet altijd vanzelfsprekend. Tegelijkertijd zijn er melkveebedrijven, waaronder ook leden van FrieslandCampina, die weidegang succesvol combineren met een melkrobot. Ongeveer een zevende van de leden-melkveebedrijven van FrieslandCampina beschikt over een melkrobot. Daarvan past ruim zestig procent een vorm van weidegang toe.

Weideplan workshops
Met het project ‘Robot & Weiden’ worden melkveehouders met een melkrobot aangemoedigd hun melkkoeien te weiden. In het project gaan zij op zoek naar het beweidingssysteem dat past binnen hun bedrijfsvoering. Daarbij krijgen zij ondersteuning van Stichting Weidegang ,Wageningen Livestock Research en ketenpartners in workshops. Met de kennis die de melkveehouders dit weideseizoen opdoen stellen ze een passend weideplan op voor het weideseizoen 2015.

Daarnaast worden robotmelkers die al succesvol weidegang toepassen uitgenodigd om met collega-melkveehouders en een begeleider nieuwe beweidingssystemen te ontwikkelen. In deze groepen staat de onderlinge uitwisseling van ervaringen en resultaten centraal.

Looptijd en kosten van het project
Het project ‘Robot & Weiden’ heeft een looptijd van anderhalf jaar. De kosten van het project worden mede gefinancierd door ZuivelNL, de ketenorganisatie van de zuivelsector. Geïnteresseerde melkveehouders kunnen zich aanmelden via hun zuivelonderneming.

Duurzame zuivelketen
De Duurzame Zuivelketen is een samenwerkingsverband van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Nederland. In de Duurzame Zuivelketen streven zuivelindustrie en melkveehouders ernaar om de Nederlandse zuivelsector wereldwijd koploper te maken op het gebied van duurzaamheid.