FrieslandCampina jaarrekeningen 2013 vastgesteld en goedgekeurd door ledenraad

1 mei 2014

De ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. heeft woensdag 30 april in zijn reguliere vergadering de jaarrekening 2013 van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. vastgesteld.

De ledenraad heeft eveneens goedkeuring verleend aan het besluit van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. om de jaarrekening over 2013 van de onderneming Koninklijke FrieslandCampina N.V. vast te stellen.

Met de goedkeuring van de jaarrekening is bovendien ingestemd met een uitkering uit de winst van de onderneming als prestatietoeslag aan de leden-melkveehouders van de Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. De prestatie van FrieslandCampina voor de ledenmelkveehouders bestaat uit de prestatietoeslag en de uitgifte van ledenobligaties voor de geleverde boerderijmelk over 2013. In totaal is 282 miljoen euro toegekend aan leden-melkveehouders (2012: 210 miljoen euro). Voor de prestatietoeslag is 168 miljoen euro beschikbaar. De uitgifte van ledenobligaties over 2013 is 114 miljoen euro.

De ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. bestaat uit 210 leden-melkveehouders. Zij vertegenwoordigen de leden uit de 21 districten van de zuivelcoöperatie in Nederland, Duitsland en België. In ruim twee weken tijd zijn de jaarcijfers in 79 districtsvergaderingen door bestuur en directie toegelicht en besproken met de leden-melkveehouders van de coöperatie.