Piet Hilarides volgt Freek Rijna op

17 april 2014

Freek Rijna, chief operating officer van de business group FrieslandCampina Consumer Products Asia, zal zijn werkzaamheden voor FrieslandCampina per 31 december 2014 beëindigen. Piet Hilarides, momenteel nog chief operating officer van de business group FrieslandCampina Cheese, Butter & Milkpowder, zal de taken van Freek Rijna per 1 januari 2015 over nemen. De opvolger van Piet Hilarides zal in het najaar van 2014 bekend worden gemaakt.

Freek Rijna was sinds 1 januari 2009 chief operating officer, eerst van de business group Consumer Products Europe en sinds 1 januari 2013 van de business group Consumer Products Asia in Singapore. Het was voorzien dat Freek Rijna deze functie twee jaar zou vervullen. Freek heeft sinds 1994 diverse functies vervuld als managing director van onder andere Friesland Asia Pacific en Friesland Foods Western Europe. 

Piet Hilarides is sinds 1 januari 2009 chief operating officer van de business group Cheese, Butter & Milkpowder. Hij werkt sinds 1994 voor FrieslandCampina.

Beiden blijven tot het eind van het jaar verantwoordelijk voor de gang van zaken van hun business groups. Piet Hilarides zal zich daarnaast vanaf september oriënteren op zijn nieuwe functie en betrokken zijn bij de budgetronde 2015 voor de business group Consumer Products Asia.

De ondernemingsraad is advies gevraagd over de benoeming van Piet Hilarides.

Piet Hilarides (links) en Freek Rijna (rechts)