Amalthea BV verzelfstandigd

18 februari 2014

Door verkoop van aandelen aan ondernemer Joop de Groot uit Bodegraven door Coöperatie Amalthea UA en ZLTO gaat Amalthea BV als zelfstandig bedrijf door.

Het productiebedrijf neemt alle beschikbare geitenmelk van de Coöperatie Amalthea af. De verkoop van de aandelen is een direct gevolg van de eerdere acquisitie van Zijerveld door FrieslandCampina. Vanwege Europese mededingingsregels moest de exclusieve samenwerking tussen Amalthea BV en Zijerveld worden beëindigd. Door deze samenwerking heeft Amalthea BV afgelopen jaren een sterke marktpositie verworven. Deze succesvolle samenwerking in de keten stelde de Coöperatie Amalthea afgelopen jaren in staat een meer dan marktconforme melkprijs aan haar leden uit te betalen. Zijerveld, dat nu eigendom is van FrieslandCampina, zal ook in de toekomst een belangrijke afnemer blijven.