Blijven innoveren in belang van toekomst melkveehouderij

18 januari 2014

De FrieslandCampina Jongerendag is bezocht door meer dan duizend jonge ledenmelkveehouders en jonge medewerkers van FrieslandCampina. De dag met als titel ‘The innovation challenge – innoveren begint jij jezelf’, stond in het teken van het aangaan van drie grote uitdagingen – de toenemende vergrijzing onder boeren, het voeden van de groeiende wereldbevolking met voldoende nutriënten en het duurzamer maken van de zuivelketen – en de rol van innovatie daarbij.

CEO koninklijke FrieslandCampina N.V. Cees ’t Hart, voorzitter Zuivelcoöperatie FrieslandCampina Piet Boer en een aantal experts stonden uitvoerig stil bij de verschillende uitdagingen en het belang van innovatie voor de melkveehouderij.

Blijven innoveren
Volgens voorzitter Piet Boer is het voor de toekomst van de melkveehouderij niet alleen belangrijk om van buiten naar binnen te kijken maar ook om te blijven innoveren, zowel op het eigen erf als samen met de ketenpartners. Om de grote uitdagingen die er zijn op het gebied van vergrijzing, het voeden van de wereldbevolking met gezonde en nutriëntrijke voeding en het duurzamer maken van de zuivelketen aan te gaan en ook in de toekomst melk te kunnen blijven produceren, is het van belang dat we als melkveehouders individueel en samen blijven innoveren.
“Meer met minder produceren met respect voor natuur en milieu. Innovatie maakt mogelijk dit te bereiken en tegelijk het financieel resultaat op de boerderij te verbeteren,” aldus de voorzitter van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina.

André Kuipers
De Nederlandse ruimtevaarder André Kuipers vertelde over de beleving van de aarde vanuit de ruimte. ‘Ruimtevaart en de technologische innovatie die daarbij hoort, zijn essentieel om vooruit te komen’, aldus de ruimtevaarder. Kuipers sprak onder meer over de schoonheid en kwetsbaarheid van de aarde en deelde zijn zorgen over de achteruitgang van de biodiversiteit; een ontwikkeling die hij vanuit de ruimte heel goed kon waarnemen.

De FrieslandCampina Jongerendag wordt eens per twee jaar georganiseerd door de jongerenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina.