LTO en NZO richten ZuivelNL op

8 januari 2014

LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) hebben vandaag ZuivelNL opgericht. Deze ketenorganisatie voor de zuivelsector is op 8 januari tijdens een bijeenkomst in Den Haag gepresenteerd.

Met ZuivelNL willen de vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland en de NZO de zuivelketen in Nederland versterken. LTO en NZO willen hun initiatief delen met andere partijen die aan de zuivelsector gelieerd zijn.

Platform voor overleg
ZuivelNL biedt daarom een platform voor overleg met partijen als de veevoerindustrie, dierenartsen, de zuivelhandel en de retail. Vertegenwoordigers van deze branches kunnen participeren in de verschillende themagroepen die ZuivelNL zal opzetten voor uiteenlopende onderwerpen, zoals voedselveiligheid, diergezondheid, kennis, innovatie en verduurzaming.

Daarnaast gaat ZuivelNL een aantal andere taken uitvoeren, zoals het inwinnen van marktinformatie en het inrichten en faciliteren van een veterinair exportpunt. Doel ervan is om (potentiële) handelsbelemmeringen te voorkomen en indien nodig deze zo snel mogelijk uit de weg te ruimen.

Financiering
ZuivelNL wordt gefinancierd door de zuivelindustrie en de melkveehouderij. Voor melkveehouders gaat het om een bijdrage van 5 cent per 100 kg, vergelijkbaar met de huidige afdracht aan het Productschap Zuivel. Voor de melkveehouder verandert er dus financieel niets.

Zuivelsector belangrijke motor economie
Samen hebben de Nederlandse melkveehouderij en de zuivelindustrie een productiewaarde van 11 miljard euro. De sector is in omvang ongeveer 1/6 van de totale voedingsmiddelenindustrie in Nederland. De zuivelsector is één van de belangrijke motoren van de Nederlandse economie met 45.000 directe banen en levert een bijdrage van 9% aan het Nederlandse handelsoverschot.

LTO en NZO
LTO Nederland vertegenwoordigt circa 11.500 ondernemers in de melkveehouderij, die in totaal bijna 70% van de Nederlandse koemelk produceren. De NZO is de brancheorganisatie van de Nederlandse zuivelindustrie. Zij vertegenwoordigt dertien zuivelondernemingen die samen 98% van alle koemelk in Nederland verwerken.

v.l.n.r. Kees Romijn (LTO Melkveehouderij), Manon Cremers (notariskantoor Stibbe), Cees ’t Hart (NZO) en Vincent Dijs (Stibbe)