FrieslandCampina garantieprijs januari 43,00 euro

6 januari 2014

De FrieslandCampina garantieprijs voor boerderijmelk van januari 2014 bedraagt 43,00 euro per 100 kilo melk. De garantieprijs daalt ten opzichte van december 2013 (44,00 euro) met 1,00 euro. Vergeleken met januari 2013 (35,70 euro) ligt de garantieprijs 7,30 euro hoger.

De garantieprijs van januari weerspiegelt het niveau van de ingeschatte melkprijzen van de referentiebedrijven voor de maand januari. De marktontwikkelingen zijn relatief stabiel.

Met ingang van 2014 wordt de boerderijmelk uitbetaald op basis van het eiwit-, vet- en lactosegehalte. De eiwit-, vet- en lactosewaarde wordt vanaf nu vermeld in euro per 100 kilo en in de verhouding 10:5:1. De eiwitwaarde bedraagt in januari 701,93 euro, de vetwaarde 350,96 euro en de lactosewaarde 70,19 euro per 100 kilo. Door de nieuwe uitbetalingssystematiek zijn de vet- en eiwitbedragen bedragen niet te vergelijken met die van voorgaande jaren. De negatieve grondprijs is komen te vervallen. De vermelde bedragen gelden bij een gemiddelde levering van 600.000 kilo melk op jaarbasis.

De garantieprijs 2014 geldt voor 100 kilo melk met 3,47 procent eiwit, 4,41 procent vet en 4,51 procent lactose en is exclusief btw.

 

2014

2014

2013

2013

januari 43,00 43,00 35,70 35,70
 

2013

2013

2012

2012

december 44,00 39,45 36,90 33,87
november 44,00 39,04 35,00 33,52
oktober  42,25 38,55 32,75 33,38
september 41,50 38,13 32,00 33,44
augustus 40,00 37,71 32,00 33,63
juli 40,00 37,39 32,00 33,86
juni 40,00 36,95 32,00 34,17
mei  39,50  36,34  32,75  34,60
april 37,00 35,55 33,75 35,06
maart 34,50 35,07 34,25 35,50
februari 35,00 35,35 35,75 36,13

 

Eiwit, vet- en lactosewaarde per maand
in euro per 100 kilo

2014 

Eiwit

Vet 

Lactose 

januari 701,93 350,96 70,19