Uitgifteplafond beschikbaarstelling Dutch Milk Foundation bereikt

4 december 2013

FrieslandCampina en A-ware hebben een contract met een looptijd van tien jaar gesloten met betrekking tot de levering van boerderijmelk door FrieslandCampina. Dit contract voorziet in de afname van het gehele beschikbare restant van de 1,2 miljard kilo boerderijmelk die FrieslandCampina jaarlijks sinds de fusie eind 2008 beschikbaar moet stellen aan marktpartijen die daarvoor in aanmerking komen. De levering van boerderijmelk is gepland ergens tussen 1 december 2014 en 1 mei 2015.

De onafhankelijke stichting Dutch Milk Foundation (DMF) geeft uitvoering aan enkele fusievoorwaarden die de Europese Commissie in 2008 heeft gesteld aan de fusie tussen Friesland Foods en Campina. FrieslandCampina moet aan producenten van dagverse zuivelproducten en/of natuurgerijpte kaas op jaarbasis maximaal 1,2 miljard kilo Nederlandse boerderijmelk ter beschikking stellen tegen de FrieslandCampina garantieprijs minus 1 procent. De korting van 1 procent vervalt per 1 juli 2014.

De bedrijfsonderdelen die bij de fusie moesten worden afgestoten en nu onderdeel uitmaken van respectievelijk Arla Foods en Deltamilk maken gebruik van deze mogelijkheid en voor hen is 0,9 miljard kilo melk via de DMF gereserveerd. Het restant was beschikbaar voor andere partijen die daarvoor in aanmerking kwamen en A-ware heeft aanspraak gemaakt op dat restant.

De melk die beschikbaar is bij de DMF wordt verminderd met het volume aan melk van Nederlandse leden-melkveehouders die FrieslandCampina hebben verlaten met gebruikmaking van de vertrekregeling waarbij zij 5,00 euro per 100 kilo melk ontvangen.

Gevolgen voor vertrekregeling
Met de afname door A-ware van het resterende melkvolume is het uitgifteplafond van 1,2 miljard kilo melk bereikt. Leden-melkveehouders van FrieslandCampina in Nederland kunnen het lidmaatschap op elk moment blijven beëindigen onder de normale procedure met gebruikmaking van de vertrekregeling indien zij vertrekken naar Deltamilk. De volumes die zij meenemen gaan af van de voor Deltamilk beschikbare volumes.

Voor leden-melkveehouders die naar andere partijen willen vertrekken, geldt een afwijkende situatie die verband houdt met de leveringen aan A-ware onder het contract. Indien deze leveringen ingaan op bijvoorbeeld 1 december 2014, dan wordt het volume voor het contractjaar 1 december 2014 – 1 december 2015 zes maanden daarvoor gefixeerd, te weten op 1 juni 2014. Dit betekent het volgende:

  • aanvragen ingediend vóór 1 juni 2014 – overgang na minimaal drie kalendermaanden volgens de normale procedure onder de vertrekregeling;
  • aanvragen ingediend vanaf 1 juni 2014 en vóór 1 juni 2015 – overgang per 1 december 2015 of later.
    Het in de periode 1 juni 2014 – 1 juni 2015 aangevraagde volume gaat af van het voor A-ware beschikbare volume gedurende het contractjaar dat loopt van 1 december 2015 tot 1 december 2016.
    Dit is een terugkerende cyclus gedurende de contractperiode van tien jaar.