FrieslandCampina garantieprijs december 44,00 euro

2 december 2013

De FrieslandCampina garantieprijs voor boerderijmelk van december 2013 bedraagt 44,00 euro per 100 kilo melk. De garantieprijs blijft hiermee op hetzelfde niveau als in november.

 

 

Het is de verwachting dat de melkprijzen van de referentiebedrijven in december rond hetzelfde niveau blijven als de melkprijzen in november. De eiwitprijs stijgt in december naar 7,78 euro per kilo (november 2013: 7,60 euro). De vetprijs daalt naar 4,55 euro per kilo (november 2013: 4,70).

Over geheel 2013 komt de garantieprijs daarmee uit op 39,45 euro. In 2012 bedroeg de garantieprijs 33,87 euro en de melkprijs (garantieprijs + prestatietoeslag + reservering ledenobligaties) 36,24 euro.

De garantieprijs geldt voor 100 kilo melk met 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit en is exclusief btw.

garantieprijs
per maand

cumulatief
gemiddelde

garantieprijs
per maand

cumulatief
gemiddelde

 

2013

2013

2012

2012

december 44,00 39,45 36,90 33,87
november 44,00 39,04 35,00 33,52
oktober  42,25 38,55 32,75 33,38
september 41,50 38,13 32,00 33,44
augustus 40.00 37.71 32.00 33.63
juli 40,00 37,39 32,00 33,86
juni 40,00 36,95 32,00 34,17
mei  39,50  36,34  32,75  34,60
april 37,00 35,55 33,75 35,06
maart 34,50 35,07 34,25 35,50
februari 35,00 35,35 35,75 36,13
januari 35,70 35,70 36,50 36,50

 

Vet- en eiwitprijs per maand
in euro

Prijs per kilo vet

Prijs per kilo eiwit

 

 2013

 2012

 2013

 2012

december 4,55 3,66 7,78 6,86
november 4,70 3,62 7,60 6,39
oktober 4,76 3,55 7,03 5,83
september 4,71 3,07 6,90 6,25
augustus 4,76 2,93 6,41 6,43
juli 4,66 2,85 6,53 6,52
juni 4,63 2,71 6,56 6,69
mei  4,18  3,05  6,98  6,46
april 3,69 3,43 6,87 6,27
maart 3,69 3,74 6,15 6,02
februari 3,76 3,88 6,20 6,27
januari 3,77 4,01 6,39 6,32