Meer duurzame energie voor FrieslandCampina Borculo

21 november 2013

FrieslandCampina kiest bij de nieuwbouw op de productielocatie in Borculo voor energie uit biomassa. Daarmee zet de onderneming een nieuwe stap op weg naar klimaatneutrale groei. Door middel van een geheel nieuwe techniek met verhitting zonder zuurstof (pyrolyse) wordt een olie gewonnen uit duurzame biomassa met een zeer geringe CO2-uitstoot. FrieslandCampina gaat deze energie exclusief afnemen voor de gehele productielocatie in Borculo.

In de doorlopende zoektocht naar mogelijkheden voor duurzame producten en diensten voor de onderneming, heeft het FrieslandCampina Utilities inkoopteam in samenwerking met FrieslandCampina Borculo deze duurzame innovatie binnengehaald en het contract gerealiseerd. De SDE+-regeling van Agentschap NL heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld.

“Klimaatneutrale groei, gebruik van duurzame energie en het streven naar efficiënte en duurzame productieketens zijn belangrijke duurzaamheidsdoelen zoals vastgelegd in de strategie route2020. Met de keuze voor deze brandstof neemt het aandeel duurzame energie toe in onze energiemix”, aldus Frank van Ooijen, Director Sustainability.

Met de ondertekening van dit contract is tevens het fundament gelegd voor de bouw van de fabriek waar de fabrikant Empyro de duurzame pyrolyse-olie gaat produceren. FrieslandCampina zal gedurende twaalf jaar pyrolyse-olie afnemen voor het produceren van stoom voor de productie van melkpoeder. Door het gebruik van deze brandstof wordt de directe CO2-uitstoot voor de gehele locatie Borculo – een van de grotere productielocaties van de onderneming – met circa 15 procent verlaagd. Hierdoor ontstaat een aanzienlijke besparing op fossiele brandstof (10 miljoen m³ aardgas en 16.000 ton CO2-reductie, vergelijkbaar met de CO2-uitstoot van bijna 2.000 huishoudens op jaarbasis in Nederland).

”Met dit contract is een nieuwe stap gezet voor het verder verduurzamen van onze energie-inkoopportfolio. Daarbij is FrieslandCampina de eerste afnemer van Empyro die deze innovatieve biobrandstof op substantiële schaal zal gaan toepassen. Wij zijn dan ook trots op deze exclusieve overeenkomst en de samenwerking met onze partner Empyro”, aldus Tim Schröder, category procurement manager bij FrieslandCampina.

“Door het langetermijncontract dat we nu met elkaar gesloten hebben maakt FrieslandCampina de toepassing van deze innovatie mogelijk op commerciële schaal. De hier geproduceerde pyrolyse-olie wordt gemaakt van reststromen welke voldoen aan de NTA 8080-standaard voor Biomassa. Een uniek project voor duurzame energie en verlaging CO2”, aldus Gerhard Muggen, Managing Director BTG Bioliquids BV – Empyro BV.